Kanadska radna skupina za adolescente i mlade odrasle osobe s rakom osnovana je 2008. godine s misijom da osigura da Kanađani s rakom u dobi od AYA-e i preživjeli rak AYA imaju brz, pravedan pristup najboljoj skrbi te da uspostave i podrže istraživanja kako bi se utvrdilo kako se njihovi zdravstveni ishodi i kvaliteta života mogu optimizirati.Nakon ankete o postojećim uslugama i u dogovoru s preživjelima, zdravstvenim djelatnicima i kreatorima politika, Radna skupina utvrdila je načela skrbi, prioritetna pitanja za istraživanje i utvrđivanje mjernih podataka o ishodu te strategije za provedbu promjena koje su osmišljene za poboljšanje ishoda i kvalitete života te posebne skupine pacijenata i preživjelih s jedinstvenim razvojnim potrebama. U šest širokih preporuka ističe se potreba za psihosocijalnom, preživjelom, palijativnom i medicinskom skrbi primjerenom dobi, kao i za istraživanjem ispraviti nejednakosti u skrbi koja se pruža ovoj skupini u odnosu na mlađe i starije pacijente s rakom. Poboljšana skrb za ovu skupinu omogućit će pojedincima da ostvare svoj puni potencijal kao produktivni, funkcionalni članovi društva te će pružiti gospodarske i druge društvene koristi.