Rak u AYA je rijedak, a ishodi liječenja često su lošiji nego kod pedijatrijskih bolesnika s istim rakom. Vrsta tumora, njihova biologija i osjetljivost na trenutne terapije, kao i nisko sudjelovanje AYA u kliničkim ispitivanjima utječu na rezultate liječenja. AYA ima specifične i nezadovoljene potrebe, uključujući složenu psihološku i socijalnu skrb koja pruža potporu. Zajednička radna skupina ESMO / SIOPE za rak kod adolescenata i mladih odraslih osoba (AYA) stvorila je smjernicu za povećanje ratnosti među medicinskim i pedijatrijskim onkološkim zajednicama i poboljšanje znanja o specifičnim pitanjima raka kod adolescenata i mladih odraslih osoba. Cancer in AYA is rare and treatment outcomes are often poorer than in paediatric patients with the same cancer. The type of tumours, their biology and sensitivity to current therapies, as well as the low participation of AYA in clinical trials affect the treatment results. AYA have specific and unmet needs, including complex psychological and social supportive care.The ESMO / SIOPE joint Working Group on Cancer in Adolescents and Young Adults (AYA) created a guideline to increase awarness amongst the medical and paediatric oncology communities and enhance knowledge on specific cancer issues in adolescents and young adults.