Cancerul în AYA este rar și rezultatele tratamentului sunt adesea mai slabe decât la pacienții pediatrici cu același cancer. Tipul de tumori, biologia lor și sensibilitatea la terapiile actuale, precum și participarea scăzută a AYA la studiile clinice afectează rezultatele tratamentului. AYA au nevoi specifice și nesatisfăcute, inclusiv asistență complexă de susținere psihologică și socială.Grupul de lucru comun ESMO / SIOPE privind cancerul la adolescenți și tineri adulți (AYA) a creat un ghid pentru a crește gradul de conștientizare în rândul comunităților medicale și de oncologie pediatrică și pentru a îmbunătăți cunoștințele despre problemele specifice cancerului la adolescenți și adulții tineri. Cancer in AYA is rare and treatment outcomes are often poorer than in paediatric patients with the same cancer. The type of tumours, their biology and sensitivity to current therapies, as well as the low participation of AYA in clinical trials affect the treatment results. AYA have specific and unmet needs, including complex psychological and social supportive care.The ESMO / SIOPE joint Working Group on Cancer in Adolescents and Young Adults (AYA) created a guideline to increase awarness amongst the medical and paediatric oncology communities and enhance knowledge on specific cancer issues in adolescents and young adults.