Kanker bij AYA is zeldzaam en de behandelingsresultaten zijn vaak slechter dan bij pediatrische patiënten met dezelfde kanker. Het type tumoren, hun biologie en gevoeligheid voor huidige therapieën, evenals de lage deelname van AYA aan klinische onderzoeken, beïnvloeden de behandelingsresultaten. AYA’s hebben specifieke en onvervulde behoeften, waaronder complexe psychologische en sociaal ondersteunende zorg.De gezamenlijke ESMO/SIOPE-werkgroep voor kanker bij adolescenten en jongvolwassenen (AYA) heeft een richtlijn opgesteld om het bewustzijn onder de medische en pediatrische oncologiegemeenschappen te vergroten en de kennis over specifieke kankerkwesties bij adolescenten en jongvolwassenen te vergroten. Cancer in AYA is rare and treatment outcomes are often poorer than in paediatric patients with the same cancer. The type of tumours, their biology and sensitivity to current therapies, as well as the low participation of AYA in clinical trials affect the treatment results. AYA have specific and unmet needs, including complex psychological and social supportive care.The ESMO / SIOPE joint Working Group on Cancer in Adolescents and Young Adults (AYA) created a guideline to increase awarness amongst the medical and paediatric oncology communities and enhance knowledge on specific cancer issues in adolescents and young adults.