“Mensen die als kind zijn behandeld voor kanker kunnen soms langdurig problemen ervaren. Het doel van deze website is om goede en duidelijke informatie te geven over de langetermijngevolgen van kinderkanker en te verwijzen naar de verschillende late-effect poliklinieken (LATER poliklinieken) die in Nederland bestaan.

De informatie is in de eerste plaats geschreven voor (ouders van) survivors van kinderkanker, maar ook andere betrokkenen kunnen meer lezen over de mogelijke (langetermijn)gevolgen van specifieke behandelingen voor kinderkanker. Deze site biedt een zoekmachine voor late effecten. U kunt informatie opzoeken over late effecten die voor uw situatie van belang kunnen zijn.

Als u in de eerste kolom op een behandeling klikt, ziet u een overzicht verschijnen van de mogelijke late effecten van die behandeling. Klik op het late effect waar je meer over wilt weten, en dan op “”meer informatie””.

Op deze website staat ook de Nederlandse LATER-richtlijn, een in 2010 ontwikkelde richtlijn die een blauwdruk geeft voor adequate en evidence-based LTFU-zorg.”