Ljudi koji su liječeni od raka u djetinjstvu ponekad mogu imati probleme dugo vremena. Svrha ove web stranice je pružanje dobrih i jasnih informacija o dugoročnim posljedicama raka u djetinjstvu i upućivanje na različite ambulante s kasnim efektima (KASNIJE ambulantne klinike) koje postoje u Holandiji.

Informacije su prvenstveno napisane za (roditelje) preživjelih od raka u djetinjstvu, ali drugi uključeni ljudi također mogu pročitati više o mogućim (dugoročnim) posljedicama specifičnih tretmana za rak u djetinjstvu. Ova stranica nudi tražilicu kasnih efekata. Možete potražiti informacije o kasnim efektima koji mogu biti važni za vašu situaciju.

Ako kliknete na tretman u prvoj koloni, vidjet ćete pregled mogućih kasnih efekata tog tretmana. Kliknite na kasni efekat o kojem želite da saznate više, a zatim na “više informacija”.

Ova web stranica također sadrži holandsku LATER smjernicu, smjernicu razvijenu 2010. godine koja pruža nacrt za adekvatnu i na dokazima zasnovanu LTFU njegu.