Rak kod mladih ljudi je rijedak, ali je i dalje veliki zdravstveni problem u Evropi. Svake godine više od 6.000 mladih ljudi u Evropi umre od raka. U Evropi postoji više od 300.000 preživjelih od raka u djetinjstvu (2020. će ih biti skoro pola miliona): dvije trećine njih ima neke kasne nuspojave liječenja, koje su teške i utiču na svakodnevni život polovine oboljelih.

Unutar Evropske mreže za istraživanje raka kod djece i adolescenata (ENCCA), SIOPE i evropska pedijatrijska hematološko-onkološka zajednica uspostavili su dugoročni održivi strateški plan za povećanje stope izlječenja i kvaliteta preživljavanja za djecu i mlade ljude s rakom tokom narednih deset godina. Krajnji cilj je povećati preživljavanje bez bolesti i kasnih učinaka nakon 10 godina od bolesti, pa i dalje.