Značajan napredak postignut je u rezultatima liječenja raka kod djece. Napredak je bio i moguć je zahvaljujući bliskoj saradnji stručnjaka pedijatrijske onkologije ne samo u jednoj zemlji, već u svim ili većini centara u mnogim zemljama.

Jedan od uslova za dobijanje uporedivih rezultata i zajedničkih ishoda je da svaki od centara koji učestvuje u kliničkim ispitivanjima treba da ispuni određene zahteve kako u pogledu infrastrukture za medicinsku dijagnostiku, tako i u pogledu uobičajene prakse rada zdravstvenih radnika. Prilikom razvijanja rezultata koji su sprovedeni multicentričnim, multinacionalnim kliničkim ispitivanjima, povremeno su uočene značajne razlike u terapijskim efektima.

Utvrđen je još jedan problem – finansijski uslovi ustanova za liječenje u kojima rade pedijatrijske onkološke jedinice. Zdravstveni menadžeri traže rješenja za smanjenje troškova, a pedijatrijske onkološke jedinice se često tretiraju na isti način kao i druge pedijatrijske jedinice. Standardi koji se traže u ovim jedinicama ne garantuju pravilno funkcionisanje pedijatrijskih onkoloških jedinica, jer mladi pacijenti hospitalizovani zbog raka zavise i zahtevaju intenzivnu njegu i stalni nadzor.

Stoga je identifikovan koncept zajedničkih standarda za pedijatrijske onkološke jedinice. Uzimajući sve ovo u obzir, u maju 2008. godine Odbor SIOP Europe, Evropskog društva za pedijatrijsku onkologiju, odlučio je da pripremi izvještaj o trenutnom stanju i standardima pedijatrijskih onkoloških centara u Evropi.

U tu svrhu pripremljen je upitnik koji je poslan predstavnicima dječjih onkologa u svim evropskim zemljama. Na osnovu rezultata dobijenih istraživanjem, Odbor SIOPE smatra da je organizacija konferencije ključni „sljedeći korak“ u pripremi nacrta dokumenta pod nazivom „Evropski standardi brige o djeci oboljeloj od raka“.