Pasiekta didelė pažanga gydant vaikų vėžį. Ši pažanga buvo ir yra įmanoma dėl glaudaus vaikų onkologijos specialistų bendradarbiavimo ne tik tam tikroje šalyje, bet ir visuose arba daugelyje šalių esančiuose centruose.

Viena iš sąlygų, siekiant gauti palyginamus rezultatus ir bendrus rezultatus, yra ta, kad kiekvienas iš klinikiniuose tyrimuose dalyvaujančių centrų turi atitikti tam tikrus reikalavimus tiek medicininės diagnostikos infrastruktūros, tiek bendros sveikatos priežiūros specialistų atliekamo darbo praktikos atžvilgiu. Rengiant rezultatus, kurie buvo gauti atlikus daugiacentrius, tarptautinius klinikinius tyrimus, kartais buvo pastebėti reikšmingi terapinio poveikio skirtumai.

Nustatyta dar viena papildoma problema – gydymo įstaigų, kuriose veikia vaikų onkologijos skyriai, finansinės sąlygos. Sveikatos priežiūros įstaigų vadovai ieško sprendimų, kaip sumažinti išlaidas, o pediatrinės onkologijos skyriai dažnai traktuojami taip pat, kaip ir kiti pediatriniai skyriai. Šiuose skyriuose reikalaujami standartai neužtikrina tinkamo vaikų onkologijos skyrių funkcionavimo, nes mažieji pacientai, hospitalizuoti dėl vėžio, yra priklausomi nuo intensyvios priežiūros ir jiems reikalinga nuolatinė priežiūra.

Todėl buvo nustatyta bendrų pediatrinės onkologijos skyrių standartų koncepcija. Atsižvelgdama į visa tai, 2008 m. gegužės mėn. Europos pediatrinės onkologijos draugijos SIOP Europe valdyba nusprendė parengti ataskaitą apie vaikų onkologijos centrų Europoje dabartinę būklę ir standartus.

Šiuo tikslu buvo parengtas klausimynas ir išsiųstas visų Europos šalių vaikų onkologų atstovams. Remiantis gautais apklausos rezultatais, SIOPE valdyba nusprendė, kad organizuoti konferenciją buvo gyvybiškai svarbus „kitas žingsnis“, rengiant dokumento projektą pavadinimu „Europos vėžiu sergančių vaikų priežiūros standartai“.