Sąlygos ir taisyklės - BeatCancer
No results found under “

Try adjusting your type

Išvalyti paieška
Ištekliai: 0
Events: 0
  Naujausi ištekliai
  Žiūrėkita 323 išteklius

  Sąlygos ir taisyklės

  Paskutinį kartą atnaujinta 2022 m. lapkričio 16 d.

  Sutikimas su sąlygomis

  Šios Naudojimosi sąlygos yra teisiškai įpareigojanti sutartis, sudaryta tarp Jūsų asmeniškai ar subjekto vardu (toliau – Jūs) ir Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos („Įmonė”, „mes”, „mes” arba „mūsų”), apie jūsų prieigą ir naudojimąsi https://beatcancer.eu svetaine, taip pat bet kokia kita žiniasklaidos forma, medijos kanalu, mobiliąja svetaine ar mobiliąja programa, susijusia, susieta ar kitaip su ja susijusi (bendrai – „Svetainė“). . Esame registruoti Lietuvoje, buveinė yra Kalvarijų g. 235, , Vilnius LT-08311. Jūs sutinkate, kad prisijungdami prie svetainės perskaitėte, supratote ir sutinkate laikytis visų šių naudojimo sąlygų. JEI NESUTINKATE SU VISIOMIS ŠIOMIS NAUDOJIMO SĄLYGAIS, TAI JUMS AIŠKIAI DRAUDŽIAMA NAUDOTIS SVETAINE IR TURI TURE NUTRAUKTI NAUDOJIMĄ.

  Papildomos sąlygos ir dokumentai, kurie retkarčiais gali būti paskelbti Svetainėje, yra aiškiai įtraukti į šį dokumentą kaip nuoroda. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra retkarčiais keisti ar modifikuoti šias naudojimo sąlygas. Įspėsime jus apie bet kokius pakeitimus, atnaujindami šių naudojimo sąlygų datą „Paskutinį kartą atnaujinta“, o jūs atsisakote bet kokios teisės gauti konkretų pranešimą apie kiekvieną tokį pakeitimą. Kiekvieną kartą, kai naudojatės mūsų svetaine, patikrinkite taikomas sąlygas, kad suprastumėte, kurios sąlygos taikomos. Jums bus taikomi bet kokių peržiūrėtų Naudojimo sąlygų pakeitimai ir bus laikoma, kad su jais sutikote, jei toliau naudositės svetaine po tokių peržiūrėtų naudojimo sąlygų paskelbimo datos.

  Svetainėje pateikta informacija nėra skirta platinti ar naudoti jokiam asmeniui ar subjektui bet kurioje jurisdikcijoje ar šalyje, kur toks platinimas ar naudojimas prieštarautų įstatymams ar taisyklėms arba dėl to mums būtų taikomi bet kokie registracijos reikalavimai toje jurisdikcijoje ar šalyje. . Atitinkamai, tie asmenys, kurie pasirenka prieigą prie Svetainės iš kitų vietų, tai daro savo iniciatyva ir yra išimtinai atsakingi už vietinių įstatymų laikymąsi, jei ir tiek, kiek galioja vietiniai įstatymai.

  Visi naudotojai, kurie yra nepilnamečiai jurisdikcijoje, kurioje jie gyvena (paprastai jaunesni nei 18 metų), turi turėti savo tėvų ar globėjų leidimą ir būti tiesiogiai prižiūrimi, kad galėtų naudotis svetaine. Jei esate nepilnametis, prieš pradėdami naudotis svetaine, savo tėvams ar globėjams turite perskaityti šias naudojimo sąlygas ir su jomis sutikti.

  Intelektinės nuosavybės teisės

  Jei nenurodyta kitaip, Svetainė yra mūsų nuosavybė ir visas šaltinio kodas, duomenų bazės, funkcionalumas, programinė įranga, svetainių dizainas, garso, vaizdo įrašai, tekstas, nuotraukos ir grafika (bendrai – „Turinys“) ir prekių ženklai, paslaugos. ženklai ir juose esantys logotipai (toliau – Ženklai) priklauso mums arba mums priklauso arba mums suteikiama licencija ir yra saugomi autorių teisių ir prekių ženklų įstatymų bei įvairių kitų intelektinės nuosavybės teisių ir tarptautinių autorių teisių įstatymų bei tarptautinių konvencijų. Turinys ir ženklai pateikiami Svetainėje „TOK, KOKIA YRA“ tik jūsų informacijai ir asmeniniam naudojimui. Išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta šiose naudojimo sąlygose, jokia Svetainės dalis ir joks Turinys ar ženklai negali būti kopijuojami, atkuriami, apibendrinami, perpublikuojami, įkeliami, skelbiami, viešai rodomi, koduojami, verčiami, perduodami, platinami, parduodami, licencijuojami arba kitaip naudojami bet kokiais komerciniais tikslais, be mūsų išankstinio raštiško leidimo.

  Jei turite teisę naudotis Svetaine, jums suteikiama ribota licencija pasiekti ir naudoti Svetainę bei atsisiųsti arba spausdinti bet kurios Turinio dalies, prie kurios tinkamai gavote prieigą, kopiją tik savo asmeniniais, nekomerciniais tikslais. naudoti. Mes pasiliekame visas teises, kurios jums nėra aiškiai suteiktos svetainėje ir į ją, turinį ir ženklus.

  Vartotojo įsipareigojimai

  Naudodamiesi svetaine jūs pareiškiate ir garantuojate, kad: (1) turite teisinį veiksnumą ir sutinkate laikytis šių naudojimo sąlygų; (2) nesate nepilnametis jurisdikcijoje, kurioje gyvenate, arba, jei esate nepilnametis, gavote tėvų leidimą naudotis svetaine; (3) nepasieksite Svetainės automatizuotomis arba nežmogiškomis priemonėmis, naudojant robotą, scenarijų ar kitaip; (4) nenaudosite Svetainės jokiais neteisėtais ar neleistinais tikslais; ir (5) jūsų naudojimasis svetaine nepažeis jokių taikomų įstatymų ar taisyklių.

  Jei pateikiate bet kokią neteisingą, netikslią, neaktualią ar neišsamią informaciją, mes turime teisę sustabdyti arba nutraukti jūsų paskyrą ir atsisakyti bet kokio esamo ar būsimo Svetainės (ar bet kurios jos dalies) naudojimo.

  Draudžiama veikla

  Jūs negalite pasiekti ar naudoti Svetainės jokiais kitais tikslais, išskyrus tuos, kuriems mes suteikiame Svetainę. Svetainė negali būti naudojama jokiems komerciniams tikslams, išskyrus tuos, kurie yra specialiai mūsų patvirtinti arba patvirtinti.

  Kaip svetainės vartotojas, jūs sutinkate ne:

  • Sistemingai gauti duomenis ar kitą turinį iš Svetainės, kad būtų galima tiesiogiai ar netiesiogiai sukurti ar kompiliuoti rinkinį, rinkinį, duomenų bazę ar katalogą be raštiško mūsų leidimo.
  • Apgaudinėti, apgauti arba klaidinti mus ir kitus naudotojus, ypač bandant sužinoti slaptą paskyros informaciją, pvz., naudotojų slaptažodžius.
  • Apeiti, išjungti ar kitaip trukdyti su sauga susijusioms Svetainės funkcijoms, įskaitant funkcijas, kurios neleidžia arba riboja bet kokio Turinio naudojimą ar kopijavimą arba nustato Svetainės ir (arba) joje esančio turinio naudojimo apribojimus.
  • Menkinti, suteršti ar kitaip pakenkti, mūsų nuomone, mums ir (arba) svetainei.
  • Naudokite bet kokią informaciją, gautą iš Svetainės, siekdami priekabiauti, piktnaudžiauti ar pakenkti kitam asmeniui.
  • Netinkamai naudotis mūsų palaikymo paslaugomis arba pateikti melagingus pranešimus apie piktnaudžiavimą ar netinkamą elgesį.
  • Naudokite Svetainę tokiu būdu, kuris nesuderinamas su galiojančiais įstatymais ar taisyklėmis.
  • Dalyvauti neteisėtai įrėminti Svetainę arba į ją nukreipti.
  • Įkelkite arba persiųskite (arba bandykite įkelti ar perduoti) virusus, Trojos arklius ar kitą medžiagą, įskaitant per didelį didžiųjų raidžių naudojimą ir nepageidaujamų laiškų siuntimą (nuolatinį pasikartojančio teksto skelbimą), kuris trukdo bet kuriai šaliai nepertraukiamai naudotis Svetaine ir mėgautis ja arba pakeičia, pablogina, trikdo, keičia arba trukdo naudoti, ypatybes, funkcijas, veikimą ar priežiūrą.
  • Įsitraukti į bet kokį automatinį sistemos naudojimą, pvz., naudoti scenarijus komentarams ar pranešimams siųsti arba naudoti bet kokius duomenų gavybos, robotų ar panašių duomenų rinkimo ir ištraukimo įrankius.
  • Ištrinkite pranešimą apie autorių teises ar kitas nuosavybės teises iš bet kurio Turinio.
  • Bandyti apsimesti kitu vartotoju ar asmeniu arba naudoti kito naudotojo vartotojo vardą.
  • Įkelkite arba persiųskite (arba bandykite įkelti ar perduoti) bet kokią medžiagą, kuri veikia kaip pasyvus ar aktyvus informacijos rinkimo arba perdavimo mechanizmas, įskaitant, bet neapsiribojant, aiškius grafikos mainų formatus („gif”), 1 × 1 pikselius, žiniatinklio klaidas, slapukus. , ar kitus panašius įrenginius (kartais vadinamus „šnipinėjimo programomis“ arba „pasyviaisiais rinkimo mechanizmais“ arba „pcms“).
  • Trukdyti, trikdyti arba sukurti pernelyg didelę naštą Svetainei arba prie jos prijungtiems tinklams ar paslaugoms.
  • Priekabiauti, erzinti, bauginti arba grasinti bet kuriam mūsų darbuotojui ar agentui, dalyvaujančiam teikiant jums bet kurią Svetainės dalį.
  • Bandyti apeiti bet kokias Svetainės priemones, skirtas užkirsti kelią arba apriboti prieigą prie Svetainės ar bet kurios svetainės dalies.
  • Nukopijuokite arba pritaikykite Svetainės programinę įrangą, įskaitant „Flash“, PHP, HTML, „JavaScript“ ar kitą kodą, bet tuo neapsiribojant.
  • Išskyrus atvejus, kai leidžiama pagal taikomus įstatymus, iššifruokite, dekompiliuokite, išardykite arba apverskite bet kokią programinę įrangą, kurią sudaro ar kokiu nors būdu sudaro Svetainės dalis.
  • Išskyrus atvejus, kai tai gali būti standartinio paieškos variklio ar interneto naršyklės naudojimo rezultatas, naudoti, paleisti, kurti ar platinti bet kokią automatizuotą sistemą, įskaitant bet kokius vorus, robotus, sukčiavimo įrankius, grandiklius ar neprisijungus pasiekiamus skaitytuvus, kurie pasiekia Svetainę, arba naudojant ar paleidžiant bet kokį neleistiną scenarijų ar kitą programinę įrangą.
  • Norėdami pirkti svetainėje, naudokite pirkimo agentą arba pirkimo agentą.
  • Neleistina naudoti Svetainės, įskaitant vartotojų vardų ir (arba) el. pašto adresų rinkimą elektroninėmis ar kitomis priemonėmis, siekiant siųsti nepageidaujamus el. laiškus, arba sukurti naudotojų paskyras automatizuotomis priemonėmis arba klaidingai apsimetant.
  • Naudoti Svetainę kaip dalį bet kokių pastangų konkuruoti su mumis arba kitaip naudoti Svetainę ir (arba) Turinį bet kokiai pajamas generuojančiai veiklai ar komercinei įmonei.
  • Naudokite svetainę reklamuodami arba siūlydami parduoti prekes ir paslaugas.
  • Parduokite ar kitaip perkelkite savo profilį.

  Naudotojų sukurta informacija

  Svetainė gali pakviesti jus kalbėtis, prisidėti prie jų arba dalyvauti tinklaraščiuose, pranešimų lentose, internetiniuose forumuose ir kitose funkcijose, taip pat gali suteikti jums galimybę kurti, pateikti, skelbti, rodyti, perduoti, atlikti, skelbti, platinti, arba transliuoti mums ar Svetainėje turinį ir medžiagą, įskaitant, bet neapsiribojant, tekstą, raštus, vaizdo įrašus, garso įrašus, nuotraukas, grafiką, komentarus, pasiūlymus arba asmeninę informaciją ar kitą medžiagą (bendrai – „Indėlis“). Įnašus gali peržiūrėti kiti Svetainės vartotojai ir per trečiųjų šalių svetaines. Taigi bet koks jūsų perduotas įnašas gali būti laikomas nekonfidencialiu ir nepatentuotu. Kai kuriate arba padarote prieinamą bet kokį indėlį, jūs pareiškiate ir garantuojate, kad:

  • Jūsų Įnašų kūrimas, platinimas, perdavimas, viešas rodymas ar atlikimas ir prieiga, atsisiuntimas ar kopijavimas nepažeidžia nuosavybės teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, autorių teises, patentą, prekės ženklą, komercinę paslaptį arba bet kurios trečiosios šalies neturtinės teisės.
  • Jūs esate kūrėjas ir savininkas arba turite reikiamas licencijas, teises, sutikimus, leidimus ir leidimus naudoti ir įgalioti mus, Svetainę ir kitus svetainės vartotojus naudoti jūsų indėlį bet kokiu Svetainės ir Naudojimo Sąlygų numatytu būdu.
  • ūs turite rašytinį kiekvieno asmens, kurį galima identifikuoti savo Įnašuose, sutikimą, atleidimą ir (arba) leidimą naudoti kiekvieno tokio identifikuojamo asmens vardą arba panašumą, kad būtų galima įtraukti ir naudoti jūsų indėlį bet kokiu būdu, kaip numatyta Svetainė ir šios naudojimo sąlygos.
  • Jūsų indėlis nėra klaidingas, netikslus ar klaidinantis.
  • Jūsų indėlis nėra nepageidaujama ar neteisėta reklama, reklaminė medžiaga, piramidės schemos, grandininiai laiškai, šlamštas, masiniai laiškai ar kitokia priekabiavimo forma.
  • Jūsų indėlis nėra nepadorus, nešvankus, gašlus, nešvankus, smurtinis, priekabiaujantis, šmeižikiškas, šmeižikiškas ar kitaip nepriimtinas (kaip nustatėme mes).
  • Jūsų indėlis nieko nejuokia, tyčiojasi, niekina, negąsdina ir nepriekaištauja.
  • Jūsų indėlis nėra naudojamas priekabiauti ar grasinti (teisine šių terminų prasme) kitam asmeniui ir skatinti smurtą prieš konkretų asmenį ar žmonių klasę.
  • Jūsų indėlis nepažeidžia jokių taikomų įstatymų, taisyklių ar taisyklių.
  • Jūsų indėlis nepažeidžia jokios trečiosios šalies privatumo ar viešumo teisių.
  • Jūsų indėlis nepažeidžia jokių taikomų įstatymų, susijusių su vaikų pornografija, arba kitais būdais, kuriais siekiama apsaugoti nepilnamečių sveikatą ar gerovę.
  • Jūsų indėlis neapima jokių įžeidžiančių komentarų, susijusių su rase, tautine kilme, lytimi, seksualine nuostata ar fizine negalia.
  • Jūsų indėlis kitaip nepažeidžia jokių šių Naudojimo sąlygų arba taikomų įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatų ir nėra nuorodos į medžiagą, kuri pažeidžia.

  Bet koks Svetainės naudojimas pažeidžiant pirmiau išdėstytus reikalavimus pažeidžia šias Naudojimosi sąlygas ir, be kita ko, gali būti nutrauktos arba sustabdytos jūsų teisės naudotis svetaine.

  Naudotojų sukurtos informacijos licenzija

  Skelbdami savo indėlį į bet kurią svetainės dalį, jūs automatiškai suteikiate, pareiškiate ir garantuojate, kad turite teisę suteikti mums neribotą, neribotą, neatšaukiamą, nuolatinį, neišskirtinį, perleidžiamą, nemokamą, visiškai – mokama, pasaulinė teisė ir licencija talpinti, naudoti, kopijuoti, atgaminti, atskleisti, parduoti, perparduoti, publikuoti, transliuoti, perrašyti, archyvuoti, saugoti, talpinti, viešai atlikti, viešai rodyti, performatuoti, versti, perduoti, ištrauką visą ar dalį) ir platinti tokius Įnašus (įskaitant, bet neapsiribojant, jūsų atvaizdą ir balsą) bet kokiais tikslais, komerciniais, reklaminiais ar kitais tikslais, taip pat rengti išvestinius kūrinius arba įtraukti į kitus kūrinius tokius Įnašus ir suteikti ir leisti išduoti pirmiau nurodytų dalykų sublicencijas. Naudojimas ir platinimas gali vykti bet kokiais žiniasklaidos formatais ir bet kokiais žiniasklaidos kanalais.

  Ši licencija bus taikoma bet kokiai formai, laikmenai ar technologijai, kuri dabar žinoma ar vėliau sukurta, ir apima jūsų vardo, įmonės pavadinimo ir franšizės pavadinimo naudojimą, jei taikoma, ir bet kokius prekių ženklus, paslaugų ženklus, prekių pavadinimus, logotipus, ir asmeninius bei komercinius vaizdus, ​​kuriuos pateikiate. Jūs atsisakote visų savo įnašų neturtinių teisių ir garantuojate, kad jūsų įnašuose neturtinės teisės kitaip nebuvo įtvirtintos.

  Mes neprisiimame jokios nuosavybės teisės į jūsų indėlį. Jūs išlaikote visišką visų savo indėlių nuosavybės teisę ir visas intelektinės nuosavybės teises ar kitas nuosavybės teises, susijusias su jūsų įnašu. Mes nesame atsakingi už jokius pareiškimus ar pareiškimus jūsų indėlyje, kurį pateikiate bet kurioje Svetainės srityje. Tik jūs esate atsakingas už savo indėlį į svetainę ir aiškiai sutinkate atleisti mus nuo bet kokios atsakomybės ir susilaikyti nuo bet kokių teisinių veiksmų prieš mus dėl jūsų įnašo.

  Mes turime teisę savo vienintele ir absoliučia nuožiūra (1) redaguoti, redaguoti ar kitaip keisti bet kokį Įnašą; (2) perskirstyti bet kokį Įnašą į kategorijas ir patalpinti juos tinkamesnėse Svetainės vietose; ir (3) bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties be įspėjimo iš anksto patikrinti arba ištrinti bet kokį indėlį. Mes neprivalome stebėti jūsų įnašų.

  Pateikimai

  Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad bet kokie jūsų mums pateikti klausimai, komentarai, pasiūlymai, idėjos, atsiliepimai ar kita informacija apie svetainę („Pateikimai“) yra nekonfidenciali ir taps vienintele mūsų nuosavybe. Mums priklausys išskirtinės teisės, įskaitant visas intelektinės nuosavybės teises, ir turėsime teisę neribotai naudoti ir platinti šiuos Pateikimus bet kokiais teisėtais komerciniais ar kitais tikslais, jums nepripažindami ar nekompensuodami. Jūs atsisakote visų moralinių teisių į tokius Pateikimus ir garantuojate, kad visi tokie Pateikimai yra originalūs arba kad turite teisę pateikti tokius Pateikimus. Jūs sutinkate, kad mes negalime kreiptis į mus dėl bet kokių tariamų ar faktinių bet kokių nuosavybės teisių pažeidimo ar pasisavinimo jūsų Pateiktuose dokumentuose.

  Trečiųjų šalių svetainė ir turinys

  Svetainėje gali būti (arba jums gali būti siunčiama per svetainę) nuorodų į kitas svetaines (toliau – trečiųjų šalių svetainės), taip pat straipsnių, nuotraukų, teksto, grafikos, paveikslėlių, dizaino, muzikos, garso, vaizdo įrašų, informacijos, programų. , programinė įranga ir kitas trečiosioms šalims priklausantis arba iš jų kilęs turinys ar elementai („Trečiųjų šalių turinys“). Mes netiriame, nestebime ir netikriname tokių trečiųjų šalių svetainių ir trečiųjų šalių turinio tikslumo, tinkamumo ar išsamumo, todėl nesame atsakingi už jokias trečiųjų šalių svetaines, pasiekiamas per svetainę, ar bet kokį paskelbtą trečiųjų šalių turinį. Svetainėje, pasiekiama per arba įdiegta iš svetainės, įskaitant turinį, tikslumą, įžeidžiamumą, nuomones, patikimumą, privatumo praktiką ar kitą trečiųjų šalių svetainių arba trečiųjų šalių turinio politiką. Bet kokių trečiųjų šalių svetainių ar bet kokio trečiųjų šalių turinio įtraukimas, nuorodų suteikimas arba leidimas naudoti ar įdiegti nereiškia, kad mes tai patvirtiname ar patvirtiname. Jei nuspręsite palikti svetainę ir pasiekti trečiųjų šalių svetaines arba naudoti ar įdiegti bet kokį trečiųjų šalių turinį, tai darote savo pačių rizika ir turėtumėte žinoti, kad šios naudojimo sąlygos nebegalioja. Turėtumėte peržiūrėti taikomas sąlygas ir politiką, įskaitant privatumo ir duomenų rinkimo praktiką, bet kurios svetainės, į kurią naršote iš Svetainės, arba susijusias su bet kokiomis programomis, kurias naudojate ar įdiegiate iš Svetainės. Bet kokie pirkimai, kuriuos perkate per trečiųjų šalių svetaines, bus perkami per kitas svetaines ir iš kitų įmonių, todėl mes neprisiimame jokios atsakomybės už tokius pirkinius, kurie yra išimtinai tarp jūsų ir atitinkamos trečiosios šalies. Jūs sutinkate ir pripažįstate, kad mes nepritariame trečiųjų šalių svetainėse siūlomiems produktams ar paslaugoms ir apsaugote mus nuo bet kokios žalos, kurią sukelia tokių produktų ar paslaugų įsigijimas. Be to, jūs saugosite mus nuo bet kokių jūsų patirtų nuostolių ar jums padarytos žalos, susijusios su bet kokiu trečiųjų šalių turiniu arba bet kokiu kontaktu su trečiųjų šalių svetainėmis.

  Svetainės valdymas

  Mes pasiliekame teisę, bet ne įsipareigojimą: (1) stebėti, ar svetainėje nepažeidžiamos šios naudojimo sąlygos; (2) imtis atitinkamų teisinių veiksmų prieš kiekvieną, kuris savo nuožiūra pažeidžia įstatymus arba šias naudojimo sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant, apie tokį naudotoją pranešti teisėsaugos institucijoms; (3) savo nuožiūra ir be apribojimų atsisakyti, apriboti prieigą prie jo, apriboti jo prieinamumą arba išjungti (kiek tai technologiškai įmanoma) bet kurio jūsų įnašo ar bet kurios jo dalies; (4) savo nuožiūra ir be apribojimų, įspėjimo ar atsakomybės pašalinti iš Svetainės arba kitaip išjungti visus failus ir turinį, kurie yra pernelyg dideli arba bet kokiu būdu apsunkina mūsų sistemas; ir (5) kitaip tvarkyti Svetainę taip, kad apsaugotume mūsų teises ir nuosavybę bei palengvintume tinkamą svetainės veikimą.

  Privatumo politika

  Mums rūpi duomenų privatumas ir saugumas. Peržiūrėkite mūsų privatumo politiką: https://beatcancer.eu. Naudodamiesi svetaine sutinkate laikytis mūsų privatumo politikos, kuri yra įtraukta į šias naudojimo sąlygas. Informuojame, kad svetainė yra Lietuvoje. Jei į Svetainę patenkate iš bet kurio kito pasaulio regiono, kuriame taikomi įstatymai ar kiti reikalavimai, reglamentuojantys asmens duomenų rinkimą, naudojimą ar atskleidimą, kurie skiriasi nuo Lietuvoje galiojančių įstatymų, toliau naudodamiesi Svetaine, savo duomenis perduodate Lietuvai. , ir sutinkate, kad jūsų duomenys būtų perduoti ir tvarkomi Lietuvoje.

  Sąlygos ir nutraukimas

  Šios naudojimo sąlygos galioja visapusiškai, kol naudojatės Svetaine. NEAPribodami JOKIŲ KITŲ ŠIŲ NAUDOJIMO SĄLYGŲ NUOSTATŲ, PASILIEKAM TEISĘ SAVO NUOSTATAI IR NEPERSPĖJIMO AR ATSAKOMYBĖS NEPRIEITI PRIE SVETAINĖS IR NAUDOTI Ją (ĮSKAITANT TIKRŲJŲ ADRESŲ BLOKAVIMĄ) BE PRIEŽASČIO, ĮSKAITANT BE APRIBOJIMŲ UŽ BET KOKIO ATSTOVYMO, GARANTIJOS AR SAKTO, NURODYTO ŠIOSE NAUDOJIMO SĄLYGOS AR BET KOKIŲ TAIKOMŲ ĮSTATYMŲ AR REGLAMENTŲ, PAŽEIDIMĄ. MES GALIME NUTRAUKTI JŪSŲ NAUDOJIMĄ ARBA DALYVAVIMĄ SVETAINE ARBA IŠTRINTI BET KOKĮ TURINĮ AR INFORMACIJĄ, KURIĄ JŪS PASKELBĖTE BET KATAR BE ĮSPĖJIMO, SAVO NUOSTATAI.

  Jei dėl kokios nors priežasties nutrauksime arba laikinai sustabdysime jūsų paskyrą, jums bus draudžiama registruotis ir kurti naują paskyrą savo vardu, netikru ar pasiskolintu vardu arba bet kokios trečiosios šalies vardu, net jei veikiate trečiosios šalies vardu. vakarėlis. Be paskyros nutraukimo arba sustabdymo, mes pasiliekame teisę imtis atitinkamų teisinių veiksmų, įskaitant, bet neapsiribojant, civilinio, baudžiamojo ir teismo uždraudimo žalos atlyginimą.

  Pakeitimai ir pertraukimai

  Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu arba dėl bet kokios priežasties keisti, modifikuoti arba pašalinti svetainės turinį savo nuožiūra be įspėjimo. Tačiau mes neprivalome atnaujinti jokios informacijos mūsų svetainėje. Taip pat pasiliekame teisę bet kuriuo metu be įspėjimo keisti arba nutraukti visos Svetainės ar jos dalies teikimą. Mes nebūsime atsakingi jums ar jokiai trečiajai šaliai už bet kokius Svetainės pakeitimus, kainos pasikeitimus, sustabdymą ar nutraukimą.

  Negalime garantuoti, kad svetainė bus prieinama visą laiką. Galime susidurti su aparatūros, programinės įrangos ar kitų problemų arba prireikti atlikti su Svetaine susijusią priežiūrą, dėl to gali atsirasti trikdžių, vėlavimų ar klaidų. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu arba dėl bet kokios priežasties keisti, peržiūrėti, atnaujinti, laikinai sustabdyti, nutraukti ar kitaip keisti Svetainę be įspėjimo. Jūs sutinkate, kad mes neprisiimame jokios atsakomybės už jokius nuostolius, žalą ar nepatogumus, atsiradusius dėl to, kad nesugebėjote pasiekti ar naudotis Svetaine bet kokios prastovos ar Svetainės veiklos nutraukimo metu. Nė viena šių naudojimo sąlygų nuostata nebus aiškinama kaip įpareigojanti mus prižiūrėti ir palaikyti Svetainę arba teikti su ja susijusius pataisymus, atnaujinimus ar leidimus.

  Reglamentuojantys teisės aktai

  Šios sąlygos yra reglamentuojamos ir aiškinamos vadovaujantis Lietuvos įstatymais, o Jungtinių Tautų tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių konvencijos naudojimas yra aiškiai draudžiamas. Jei jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta yra ES ir esate vartotojas, papildomai turite apsaugą, kurią jums suteikia privalomos jūsų gyvenamosios šalies teisės nuostatos. Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija ir jūs sutinkate paklusti neišskirtinei Lietuvos Respublikos teismų jurisdikcijai, o tai reiškia, kad galite pareikšti ieškinį ginti savo vartotojų teises, susijusias su šiomis Naudojimosi sąlygomis, Lietuvoje arba ES. šalį, kurioje gyvenate.

  Ginčų sprendimas

  Europos Komisija teikia internetinę ginčų sprendimo platformą, kurią galite pasiekti čia: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Jei norite atkreipti mūsų dėmesį į šią temą, susisiekite su mumis.

  Pataisymai

  Svetainėje gali būti informacijos, kurioje yra spausdinimo klaidų, netikslumų ar praleidimų, įskaitant aprašymus, kainas, prieinamumą ir įvairią kitą informaciją. Mes pasiliekame teisę ištaisyti bet kokias klaidas, netikslumus ar praleidimus ir bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti ar atnaujinti informaciją Svetainėje.

  Atsisakymas

  Svetainė teikiama tokia, kokia yra ir kokia yra. sutinkate, kad naudositės svetaine ir mūsų paslaugomis prisiimsite tik jūsų riziką. kiek leidžia įstatymai, mes atsisakome bet kokių tiesioginių ar numanomų garantijų, susijusių su svetaine ir jos naudojimu, įskaitant, be apribojimų, numanomas perkamumo, tinkamumo tam tikram tikslui ir nepažeidimo garantijas. Mes nesuteikiame jokių garantijų ar pareiškimų dėl svetainės turinio ar bet kokių su svetaine susijusių svetainių turinio tikslumo ar išsamumo ir neprisiimame atsakomybės už bet kokias (1) klaidas, klaidas ar netikslumus turinio ir medžiagos, ( 2) bet kokio pobūdžio sužalojimai arba žala turtui, atsiradusi dėl jūsų prieigos prie svetainės ir jos naudojimo, (3) bet kokia neteisėta prieiga prie mūsų saugių serverių ir (arba) bet kokios asmeninės ir (arba) finansinės informacijos. joje saugomi duomenys, (4) bet koks perdavimo į svetainę arba iš jos nutraukimas arba nutraukimas, (5) bet kokios klaidos, virusai, Trojos arkliai ir pan., kuriuos į svetainę ar per ją gali perduoti bet kuri trečioji šalis, ir (arba) 6) bet kokias klaidas ar praleidimus bet kokiame turinyje ir medžiagoje arba už bet kokius nuostolius ar žalą, patirtą naudojant bet kokį turinį, paskelbtą, perduotą ar kitaip prieinamą per svetainę. Mes negarantuojame, nepatvirtiname, negarantuojame ir neprisiimame atsakomybės už bet kokį produktą ar paslaugą, kurią reklamuoja ar siūlo trečioji šalis per svetainę, bet kokią hipersaitą turinčią svetainę arba bet kokią svetainę ar mobiliąją programą, pateiktą bet kokioje reklamjuostėje ar kitoje reklamoje, ir mes to nedarysime. būti šalimi arba bet kokiu būdu būti atsakingam už bet kokių sandorių tarp jūsų ir bet kokių trečiųjų šalių produktų ar paslaugų teikėjų stebėjimą. kaip ir perkant produktą ar paslaugą per bet kokią terpę ar bet kokioje aplinkoje, turėtumėte vadovautis savo nuožiūra ir, jei reikia, būti atsargiems.

  Atsakomybės apribojimai

  Jokiu būdu mes arba mūsų direktoriai, darbuotojai ar agentai nebūsime atsakingi jums ar bet kuriai trečiajai šaliai už bet kokią tiesioginę, netiesioginę, pasekminę, pavyzdinę, atsitiktinę, specialią ar baudžiamąją žalą, įskaitant prarastą pelną, prarastas pajamas, duomenų praradimą, ar kitos žalos, kylančios dėl jūsų naudojimosi svetaine, net jei mes buvome informuoti apie tokios žalos galimybę.

  Žalos atlyginimas

  Jūs sutinkate ginti, atlyginti nuostolius ir apsaugoti mus, įskaitant mūsų dukterines įmones, filialus ir visus mūsų atitinkamus pareigūnus, agentus, partnerius ir darbuotojus, nuo bet kokių nuostolių, žalos, atsakomybės, pretenzijų ar reikalavimo, įskaitant pagrįstus advokatus. bet kurios trečiosios šalies mokesčiai ir išlaidos, atsirandančios dėl: (1) jūsų įnašų; (2) Svetainės naudojimas; (3) šių naudojimo sąlygų pažeidimas; (4) bet kokį jūsų pareiškimų ir garantijų, nustatytų šiose naudojimo sąlygose, pažeidimą; (5) jūsų trečiosios šalies teisių pažeidimas, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, intelektinės nuosavybės teises; arba (6) bet kokį atvirą žalingą veiksmą bet kurio kito Svetainės naudotojo, su kuriuo prisijungėte per Svetainę, atžvilgiu.

  Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, mes pasiliekame teisę jūsų sąskaita prisiimti išskirtinę gynybą ir kontrolę bet kokiu klausimu, dėl kurio jūs privalote mums atlyginti nuostolius, ir jūs sutinkate bendradarbiauti savo sąskaita ginant tokius reikalavimus. Mes dėsime visas pagrįstas pastangas, kad informuotume jus apie bet kokią tokią pretenziją, veiksmą ar procesą, kuriam taikoma ši kompensacija, kai apie tai sužinosime.

  Vartotojų duomenys

  Mes saugosime tam tikrus duomenis, kuriuos perduodate Svetainei, siekdami valdyti svetainės veikimą, taip pat duomenis, susijusius su jūsų naudojimusi svetaine. Nors mes reguliariai darome atsargines duomenų kopijas, jūs esate visiškai atsakingas už visus duomenis, kuriuos perduodate arba kurie yra susiję su bet kokia veikla, kurią atlikote naudodamiesi svetaine. Jūs sutinkate, kad nesame jums atsakingi už bet kokį tokių duomenų praradimą ar sugadinimą, ir jūs atsisakote bet kokios teisės imtis veiksmų prieš mus, kylančius dėl tokių duomenų praradimo ar sugadinimo.

  Elektroniniai ryšiai, sandoriai ir parašai

  Lankymasis Svetainėje, el. laiškų siuntimas ir internetinių formų pildymas yra elektroninis bendravimas. Jūs sutinkate gauti elektroninius pranešimus ir sutinkate, kad visos sutartys, pranešimai, atskleidimai ir kiti pranešimai, kuriuos jums teikiame elektroniniu būdu, el. paštu ir svetainėje, atitinka visus teisinius reikalavimus, kad toks bendravimas būtų rašytinis. SUTINKATE NAUDOTI ELEKTRONINIUS PARAŠUS, SUTARTIS, UŽSAKYMUS IR KITUS ĮRAŠUS BEI ELEKTRONINIU PRANEŠIMŲ, POLITIKOS IR ĮRAŠŲ PRISTATYMĄ APIE SVETAINĖS INCIJUOTOS ARBA UŽBAIGTOS SANDORIAMS. Jūs atsisakote bet kokių teisių ar reikalavimų pagal bet kokius įstatus, nuostatas, taisykles, potvarkius ar kitus įstatymus bet kurioje jurisdikcijoje, kuri reikalauja originalaus parašo arba neelektroninių įrašų pristatymo ar saugojimo, arba mokėjimų ar kreditų suteikimo bet kokiomis kitomis priemonėmis. nei elektroninėmis priemonėmis.

  Įvairūs

  Šios naudojimo sąlygos ir bet kokia politika ar veiklos taisyklės, kurias mes paskelbėme Svetainėje arba susijusios su Svetaine, sudaro visą susitarimą ir supratimą tarp jūsų ir mūsų. Mūsų nesugebėjimas pasinaudoti ar neįgyvendinti bet kokios teisės ar nuostatos, numatytos šiose naudojimo sąlygose, nereiškia, kad tokios teisės ar nuostatos atsisakysime. Šios naudojimo sąlygos taikomos tiek, kiek leidžia įstatymai. Bet kuriuo metu galime perleisti bet kurias arba visas savo teises ir pareigas kitiems. Mes nesame atsakingi už jokius nuostolius, žalą, vėlavimą ar neveikimą, atsiradusį dėl bet kokios priežasties, nepriklausančios nuo mūsų pagrįstos kontrolės. Jei kuri nors šių naudojimo sąlygų nuostata ar jos dalis nustatoma kaip neteisėta, negaliojanti arba neįgyvendinama, ta nuostata ar nuostatos dalis laikoma atskirta nuo šių naudojimo sąlygų ir neturi įtakos likusių sąlygų galiojimui ir įgyvendinimui. nuostatas. Dėl šių naudojimo sąlygų ar svetainės naudojimo tarp jūsų ir mūsų nesusidaro jokie jungtinės įmonės, partnerystės, darbo ar atstovavimo santykiai. Jūs sutinkate, kad šios naudojimo sąlygos nebus aiškinamos prieš mus dėl to, kad jas parengėme. Jūs atsisakote bet kokių gynybos priemonių, kurios jums gali būti taikomos remiantis elektronine šių naudojimo sąlygų forma ir tuo, kad šalys nepasirašė šiomis sąlygomis.

  Susisiekite su mumis

  Norėdami išspręsti skundą dėl Svetainės arba gauti daugiau informacijos apie naudojimąsi svetaine, susisiekite su mumis adresu:

  Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija
  Kalvarijų g. 235,
  Vilnius LT-08311
  Lietuva
  Telefonas: +37068541074
  info@beatcancer.eu