S-au făcut progrese semnificative în ceea ce privește rezultatele tratamentului cancerului pediatric. Aceste progrese au fost și sunt posibile datorită strânsei colaborări între specialiștii din domeniul oncologiei pediatrice nu doar dintr-o singură țară, ci din toate sau majoritatea centrelor din mai multe țări.

Una dintre condițiile pentru a obține rezultate comparabile și rezultate comune este ca fiecare dintre centrele care participă la studii clinice să îndeplinească anumite cerințe atât în ​​ceea ce privește infrastructura de diagnosticare medicală, precum și practicile comune de lucru efectuate de profesioniștii din domeniul sănătății. În timpul dezvoltării rezultatelor care au fost realizate de studii clinice pe plan multinațional, și în centre multiple, s-au observat ocazional diferențe semnificative în ceea ce privește efectele terapeutice.

A fost identificată o problemă adițională – condiţiile financiare ale instituţiilor de tratament în care functioneaza unitatile de oncologie pediatrica. Managerii din domeniul sănătăţii caută soluţii pentru reducerea costurilor şi unitățile de oncologie pediatrică sunt adesea tratate în același mod ca și celelalte unități pediatrice. Standardele cerute in aceste unităti nu garanteaza buna functionare a unitatilor de oncologie pediatrica, iar
pacienții tineri internați pentru cancer depind și au nevoie de asistență medicală intensivă și supraveghere constantă.

Astfel, a fost identificat conceptul de standarde comune pentru unitățile de oncologie pediatrică.Ținând cont de toate acestea, în luna mai a anului 2008 Consiliul de Administrație al SIOP Europe, Societatea Europeană pentru Oncologie Pediatrică, a decis să întocmească un raport privind starea și standardele actuale ale centrelor de oncologie pediatrică din Europa.

În acest scop, un chestionar a fost întocmit și trimis reprezentanților medicilor onco-pediatri din toate țările europene. Bazat pe
rezultate obținute în urma sondajului, Consiliul SIOPE a considerat că organizarea unei conferințe a fost „următorul pas” vital în pregătirea unui proiect de document, intitulat, „Standardele Europene ale Asistenței Medicale pentru Copiii cu Cancer”.