Plodnost može biti narušena zračenjem i kemoterapijom među osobama koje su preživjele rak u djetinjstvu. Stoga je potrebno pravovremeno i adekvatno savjetovanje pacijenata o riziku od neplodnosti i metoda očuvanja. Grupa Borgmann-Staudt istražuje i informira o ovoj temi.Ova web stranica daje informacije o pitanjima plodnosti nakon liječenja raka i koje bi opcije mogle postojati u očuvanju plodnosti i umjetnim oplodnjama. Postoje informacije za oboljele od raka u djetinjstvu, preživjele i stručnjake. Brošure za pacijente i preživjele izvorno su njemačke, a dostupne su i na engleskom, poljskom i češkom jeziku. Fertility can be impaired by radiation and chemotherapy among childhood cancer survivors. Therefore, timely and adequate patient counselling about the risk of infertility and preservation methods is needed. The Borgmann-Staudt group researches and informs on this theme.This website gives information on fertility issues after cancer treatment and the options for fertility preservation and artificial fertilisation. There is information for childhood cancer patients, survivors and professionals.The brochures for patients and survivors are originally German and available in English, Polish and Czech.