“Cilj smjernice je strukturirati i standardizirati prijelaz s pedijatrijske skrbi na ustanove za medicinsku skrb odraslih za kronično bolesne adolescente i mlade odrasle osobe ili one koji se bave naknadnom skrbi nakon teške bolesti na multidisciplinaran način. To je namijenjeno osiguravanju kontinuirane specijalizirane medicinske skrbi tijekom ranjive životne faze adolescencije i u mladoj odrasloj dobi. ” Kroz dobru pripremu najkasnije od početka puberteta, adolescenti sa somatskim bolestima također bi trebali steći sposobnost samostalnog upravljanja svojom bolešću. Time bi se trebao smanjiti pobol i smrtnost u odrasloj dobi te poboljšati kvaliteta života i društveno sudjelovanje. Dakle, uspješna tranzicija nije važna samo za mlade pacijente i njihove obitelji, već je relevantna iu smislu zdravstvene ekonomije. “Ova smjernica ima za cilj pomoći osigurati da tranzicijske usluge budu redoviti dio zdravstvene skrbi za kronično bolesne adolescente i mlade odrasle osobe i da ih sigurno financiraju platitelji. Adolescenti u naknadnoj skrbi nakon teške bolesti, kao što je nakon hematološke ili onkološke bolesti ili nakon transplantacije organa, nisu formalno kronično bolesni i često se ne doživljavaju kao takvi. Ipak, važno je redovito multidisciplinarno praćenje. “Smjernica daje 18 preporuka, temeljenih na rezultatima sustavnog pretraživanja znanstvene literature i konsenzusnog procesa relevantnih stručnih društava kao i predstavnika pacijenata.Za svaku preporuku prikazani su temeljni dokazi, snaga preporuke i utvrđeni konsenzus. ” ”