Zahvaljujući boljem liječenju raka, više od 80% djece i adolescenata u Europi koji dobiju rak sada će preživjeti više od 5 godina. Trenutno postoji više od 300 000 preživjelih od raka u djetinjstvu i adolescenciji diljem Europe, a taj broj raste. Ali tretmani za su surovi i postoje dugoročni učinci koji znače da je preživjelima potrebno pažljivije zdravstveno praćenje od prosječne populacije. Postoje kliničke smjernice koje zdravstvenim radnicima govore kakva je njega potrebna, ali izazovno ih je primijeniti u praksi u rutinskoj skrbi za preživjele.

PanCareFollowUp je projekt koji financira EU (Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 824982) koji istražuje kako najbolje pružiti skrb za preživljavanje osobama koje su u Europi preživjele rak u djetinjstvu i adolescentnoj dobi. Projekt će:
• Razviti Intervenciju PanCareFollowUp Care, temeljenu na najsuvremenijem znanju o tome koji redoviti pregledi trebaju pojedini preživjeli i kako se to najbolje može pružiti korištenjem pristupa skrbi usmjerenih na osobu,
• Testirati intervenciju PanCareFollowUp Care u četiri zemlje (Belgija, Češka, Italija i Švedska) u partnerstvu s 800 preživjelih, mjereći učinkovitost, vrijednost i isplativost,
• Testirati izvedivost korištenja europske putovnice za preživljavanje u pružanju intervencije PanCareFollowUp Care u Italiji i istražiti razvoj aplikacije,
• Razviti PanCareFollowUp intervenciju Životnog stila, intervenciju životnog stila eZdravlja usmjerenu na osobu, prilagođenu individualnim potrebama preživjelih,
• Testirati PanCareFollowUp Lifestyle intervenciju u Nizozemskoj u partnerstvu sa 60 preživjelih, gledajući učinkovitost, prihvatljivost i izvedivost,
• Razviti materijale za podršku replikacije intervencija PanCareFollowUp Care and Lifestyle u novim zemljama diljem Europe u budućnosti, i
• Široko širiti i komunicirati rezultate projekta preživjelima i njihovim obiteljima, istraživačima, zdravstvenim radnicima, donositeljima odluka u zdravstvu i kreatorima politika.