“Drugi zloćudni tumori i kardiotoksičnost spadaju među najozbiljnije i najčešće nepoželjne zdravstvene ishode koje doživljavaju preživjeli od dječjeg i adolescentnog raka (CCS) te značajno pridonose njihovu povećanom riziku od prijevremene smrtnosti.

Zbog razlika u zdravstvenim sustavima, jeziku i kulturi diljem kontinenta, Europa je imala ograničen uspjeh u uspostavi međunarodnih suradnji potrebnih za okupljanje potrebnog broja preživjelih radi razjašnjavanja zdravstvenih pitanja koja se javljaju nakon uspješnog liječenja raka.

PanCareSurFup (PCSF) prvi je paneuropski projekt koji procjenjuje neke ozbiljne dugoročne zdravstvene rizike s kojima se suočavaju preživjeli. Ovaj članak predstavlja opći razlog, metode i preliminarne rezultate PCSF-a.”

The PanCareSurFup Consortium: Research and Guidelines to Improve Lives for Survivors of Childhood Cancer.