Ovaj članak ima za cilj olakšati provedbu dugotrajne naknadne skrbi (LTFU) i poboljšati jednakost skrbi za osobe koje su preživjele rak u djetinjstvu, adolescentima i mladim odraslim osobama (CAYA), Radna skupina za smjernice PanCareSurFup razvila je. preporuke temeljene na dokazima za organizaciju LTFUFU-a. U članku se naglašava važnost skrbi LTFU-a za sadašnje i buduće osobe koje su preboljele rak u djetinjstvu, pružaju se preporuke u vezi s organizacijom skrbi za LTFU, osoblje uključeno u njegu LTFU-a, komponente skrbi za LTFU i početak skrbi o LTFU-u