Šio straipsnio tikslas – palengvinti ilgalaikio stebėjimo (LTFU) priežiūros įgyvendinimą ir pagerinti vaikų, paauglių ir jaunų suaugusiųjų (CAYA), išgyvenusių vėžį, priežiūros lygiateisiškumą PanCareSurFup gairių darbo grupė parengė įrodymais pagrįstas rekomendacijas dėl LTFU organizavimoStraipsnyje pabrėžiama LTFU priežiūros svarba dabartiniams ir būsimiems vaikų vėžį išgyvenusiems asmenims, pateikiamos rekomendacijos dėl LTFU priežiūros organizavimo, LTFU priežiūroje dalyvaujančio personalo, LTFU priežiūros sudedamųjų dalių ir LTFU priežiūros pradžios