Dėl geresnio vėžio gydymo daugiau nei 80 % vėžiu sergančių vaikų ir paauglių Europoje dabar išgyvena ilgiau nei 5 metus. Apskaičiuota, kad šiuo metu Europoje yra daugiau kaip 500 000 vaikų ir paauglių, išgyvenusių vėžį, ir šis skaičius vis didėja. Tačiau vėžio gydymas yra sunkus, o ilgalaikiai padariniai lemia, kad išgyvenusiems vėžį reikia atidžiau stebėti sveikatą nei vidutiniam gyventojų skaičiui. Yra klinikinių gairių, kuriose sveikatos priežiūros specialistams nurodoma, kokios priežiūros reikia, tačiau jas sunku praktiškai įgyvendinti įprastinėje išgyvenusiųjų priežiūroje. Skaitmeninis išgyvenusiųjų pasas (SurPass) gali padėti!

PanCareSurPass – tai ES finansuojamas projektas (dotacijos sutartis 899999), kuriuo siekiama išsiaiškinti, kaip plačiau įdiegti „SurPass”, kad Europoje būtų pagerinta išgyvenusiųjų vaikų ir paauglių vėžį priežiūra. Projekto metu bus:
– bus vykdomos konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis, atliekami literatūros tyrimai ir kt., siekiant parengti praktinę įgyvendinimo strategiją, kurioje sprendžiami iššūkiai, su kuriais susiduriama plečiant skaitmeninės sveikatos sprendimus, įskaitant su priežiūra, etika, teisiniais reikalavimais, sąveikumu, IT reikalavimais ir kt. susijusius klausimus.
– Sukurti, išbandyti ir pradėti naudoti skaitmeninio „SurPass” 2.0 versiją, išverstą į vokiečių, prancūzų, italų, italų, lietuvių ir ispanų kalbas.
– Skaitmeninio „SurPass” 2.0 versijos įdiegimas Austrijos, Belgijos, Vokietijos, Italijos, Ispanijos, Lietuvos ir Lietuvos klinikose, atliekant įgyvendinimo tyrimą keliose šalyse, kurio metu bus vertinama išgyvenusiųjų įgalinimas, pasitenkinimas skaitmenine priemone ir kt.

Remdamiesi įgyvendinimo tyrimo duomenimis, sukurkite prognozavimo modelį, kuris padėtų sveikatos priežiūros sprendimus priimantiems asmenims įvertinti skaitmeninio „SurPass” naudojimo tinkamumą ir sąnaudas jų kontekste bei prognozuoti skaitmeninio „SurPass” poveikį sveikatos sistemos veiklai.
– Parengti medžiagą, kuri ateityje padėtų įgyvendinti skaitmeninį SurPass naujose Europos šalyse.
– Plačiai išplatinti mūsų tyrimus ir supažindinti su jais išgyvenusius asmenis ir jų šeimos narius, tyrėjus, sveikatos priežiūros specialistus, sveikatos priežiūros sprendimų priėmėjus ir politikos formuotojus.