Zahvaljujući boljem liječenju raka, više od 80% djece i adolescenata u Europi koji dobiju rak sada će preživjeti više od 5 godina. Procjenjuje se da trenutačno živi više od 500 000 osoba koje su preživjele rak u djetinjstvu i adolescenciji diljem Europe, a taj broj raste. Ali liječenje raka je surovo i postoje dugoročni učinci koji znače da je preživjelima potrebno pažljivije praćenje zdravlja nego prosječnoj populaciji. Postoje kliničke smjernice koje zdravstvenim radnicima govore kakva je njega potrebna, ali izazovno ih je rutinski primijeniti u praksi. Digitalna putovnica za preživljavanje (SurPass) može pomoći!

PanCareSurPass je projekt koji financira EU (Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 899999) koji razmatra kako proširiti implementaciju SurPass-a za poboljšanje skrbi za preživljavanje osoba koje su preživjele rak u djetinjstvu i adolescentnoj dobi u Europi. Projekt će:
• Provesti konzultacije s dionicima, ankete o literaturi i još mnogo toga kako bi razvili praktičnu Strategiju Implementacije koja se bavi izazovima s kojima se suočavaju pri povećanju digitalnih zdravstvenih rješenja, uključujući pitanja koja se odnose na skrb, etiku, pravne zahtjeve, interoperabilnost, IT zahtjeve i više.
• Razviti, testirati i lansirati digitalni SurPass verziju 2.0, s prijevodima na njemački, francuski, talijanski, litvanski i španjolski.
• Implementirati digitalni SurPass verziju 2.0 u klinikama u Austriji, Belgiji, Njemačkoj, Italiji, Litvi i Španjolskoj kao dio studije implementacije u više zemalja, promatrajući osnaživanje preživjelih, zadovoljstvo digitalnim alatom i još mnogo toga.

Koristeći podatke iz studije implementacije, razviti Model Predviđanja kako bismo pomogli donositeljima odluka u zdravstvu da procijene prikladnost i troškove korištenja digitalnog SurPass-a u njihovom kontekstu i predvidjeli utjecaj digitalnog SurPass-a na učinak njihovog zdravstvenog sustava.
• Razviti materijale za podršku implementacije digitalnog SurPass-a u novim zemljama diljem Europe u budućnosti.
• Naširoko širiti i komunicirati naše istraživanje preživjelima i njihovim obiteljima, istraživačima, zdravstvenim radnicima, donositeljima odluka u zdravstvu i kreatorima politika.