“Izloženost zračenju štitnjače tijekom liječenja dječjeg, adolescentnog i raka kod mladih odraslih (CAYAC) može uzrokovati diferencirani karcinom štitnjače (DTC). Preporuke za praćenje DTC-a znatno variraju, što uzrokuje nesigurnost u vezi s optimalnim praksama pregleda. Međunarodna skupina za usklađivanje smjernica za kasne učinke dječjeg raka, u suradnji s PanCareSurFup Consortiumom, razvila je usklađene preporuke za praćenje raka štitnjače kod preživjelih CAYAC.

Ove preporuke razvila je međunarodna multidisciplinarna skupina koja je uključivala 33 stručnjaka relevantnih medicinskih specijalnosti koji su koristili dosljedan i transparentan proces. Preporuke su ocijenjene prema snazi temeljnih dokaza i potencijalnoj koristi dobivenoj ranim otkrivanjem i odgovarajućim upravljanjem. Od dvije dostupne strategije praćenja, ultrazvuk štitnjače i palpacija vrata, nijedna nije pokazala superiornost. Stoga je izrađen alat za donošenje odluka kako bi se pomoglo pružatelju zdravstvene skrbi u savjetovanju s preživjelim. Preporuke ističu potrebu za dijeljenjem odluka o tome treba li se podvrgnuti praćenju za DTC i u izboru modaliteta praćenja.”

Balancing the Benefits and Harms of Thyroid Cancer Surveillance in Survivors of Childhood, Adolescent and Young Adult Cancer