U okviru PanCare projekata PanCareSurFup, PanCareLIFE, PanCareFollowUp i PanCareSurPass objavljuju se mnogi članci.

PanCareSurFup se fokusira na studije o kasnim efektima liječenja raka, smjernice za praćenje i organizaciju njege.

U okviru PanCareLIFE-a procenjeni su rizici od oštećenja plodnosti, sluha i kvaliteta života žena i razvijene su smernice za očuvanje plodnosti.

PanCareFollowUp razmatra kako najbolje pružiti LTFU njegu prema najnovijim smjernicama i modelima za njegu usmjerenu na osobu. Dio ovog projekta je i pisanje informacija u narodnom jeziku, kojim se može pristupiti i putem ovog pregleda publikacija dostignutih u projektima.

Sve ove publikacije su otvorenog pristupa i dostupne su u punom tekstu putem web stranice PanCare.

Kako su ovi projekti nedavno završeni ili su još u toku, informacije na ovoj stranici će se redovno ažurirati najnovijim publikacijama i, ako je moguće, ažuriranim informacijama na narodnom jeziku.