Osobe koje su preživjele rak u djetinjstvu, adolescenciji i mlađoj odrasloj dobi liječene kranijalnom radioterapijom imaju povećan rizik od naknadnih neoplazmi središnjeg živčanog sustava. Zbog ovog visokog rizika preživjele treba savjetovati.

IGHG Guideline on Central Nervous System Neoplasms