Binnen de PanCare-projecten PanCareSurFup, PanCareLIFE, PanCareFollowUp en PanCareSurPass worden veel artikelen gepubliceerd.

PanCareSurFup richt zich op onderzoek naar de late effecten van behandeling van kanker, richtlijnen voor nazorg en organisatie van zorg.

Binnen PanCareLIFE werden de risico’s van stoornissen in de vrouwelijke vruchtbaarheid, het gehoor en de kwaliteit van leven geëvalueerd en werden richtlijnen voor behoud van vruchtbaarheid ontwikkeld.

PanCareFollowUp bekijkt hoe LTFU-zorg het beste kan worden geleverd volgens recente richtlijnen en modellen voor persoonsgerichte zorg. Onderdeel van dit project is ook het creëren van PLAIN-informatie en deze is ook toegankelijk via dit overzicht van publicaties die in de projecten zijn gemaakt.

Deze publicaties zijn allemaal open access en full text beschikbaar via de website van PanCare.

Aangezien deze projecten onlangs zijn afgerond of nog lopen, zal de informatie op deze pagina regelmatig worden bijgewerkt met informatie over de nieuwste publicaties en, indien mogelijk, bijgewerkte informatie in PLAIN-taal.