BeatCancer - Privacybeleid
No results found under “

Try adjusting your type

Zoeken verwijderen
Resources: 0
Events: 0
  Nieuwste middelen
  View 360 resources

  Privacybeleid

  Laatst bijgewerkt op 16 november 2022

  Deze privacyverklaring voor Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (‘Bedrijf’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’), beschrijft hoe en waarom we uw informatie kunnen verzamelen, opslaan, gebruiken en/of delen (‘verwerken’) wanneer u gebruik maakt van onze diensten (‘Diensten’), zoals wanneer u:

  • Bezoek onze website op https://beatcancer.eu, of een website van ons die naar deze privacyverklaring linkt
  • Contact met ons opnemen op andere gerelateerde manieren, inclusief verkoop, marketing of evenementen

  Vragen of zorgen? Door deze privacyverklaring te lezen, krijgt u meer inzicht in uw privacyrechten en -keuzes. Als u het niet eens bent met ons beleid en onze praktijken, maak dan geen gebruik van onze Services. Als u nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via info@beatcancer.eu.

  Samenvatting van de belangrijkste punten

  Deze samenvatting bevat de belangrijkste punten uit onze privacyverklaring, maar u kunt meer informatie vinden over elk van deze onderwerpen door onze inhoudsopgave aan de zijkant te gebruiken om de sectie te vinden waarnaar u op zoek bent.

  Welke persoonsgegevens verwerken wij? Wanneer u onze Services bezoekt, gebruikt of navigeert, kunnen we persoonlijke informatie verwerken, afhankelijk van hoe u communiceert met Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija en de Services, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt.

  Verwerken we gevoelige persoonlijke informatie? Wij verwerken geen gevoelige persoonlijke informatie.

  Ontvangen wij informatie van derden? Wij ontvangen geen informatie van derden.

  Hoe verwerken wij uw gegevens? We verwerken uw informatie om onze Services te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie en om te voldoen aan de wet. Met uw toestemming kunnen wij uw gegevens ook voor andere doeleinden verwerken. We verwerken uw gegevens alleen als we daar een geldige wettelijke reden voor hebben.

  In welke situaties en met welke partijen delen wij persoonsgegevens? We kunnen informatie delen in specifieke situaties en met specifieke derde partijen.

  Hoe houden we uw gegevens veilig? We hebben organisatorische en technische processen en procedures om uw persoonlijke informatie te beschermen. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat elektronische transmissie via internet of technologie voor informatieopslag 100% veilig is, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden onze beveiliging niet kunnen omzeilen en op ongepaste wijze toegang tot , stelen of wijzigen van uw gegevens.

  Wat zijn uw rechten? Afhankelijk van waar u zich geografisch bevindt, kan de toepasselijke privacywetgeving inhouden dat u bepaalde rechten heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

  Hoe oefent u uw rechten uit? De makkelijkste manier om uw rechten uit te oefenen is door contact met ons op te nemen. We zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

  Welke informatie verzamelen we?

  Persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt

  Kortom: we verzamelen persoonlijke informatie die u ons verstrekt.

  We verzamelen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de diensten of anderszins wanneer u contact met ons opneemt.

  Persoonlijke gegevens die door u zijn verstrekt. De persoonlijke informatie die we verzamelen, is afhankelijk van de context van uw interacties met ons en de Services, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. De persoonlijke informatie die we verzamelen, kan het volgende omvatten:

  • e-mailadressen

  Gevoelige informatie. Wij verwerken geen gevoelige informatie.

  Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, moet waar, volledig en nauwkeurig zijn en u moet ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in dergelijke persoonlijke informatie.

  Informatie automatisch verzameld.

  In het kort: bepaalde informatie, zoals uw Internet Protocol (IP)-adres en/of browser- en apparaatkenmerken, wordt automatisch verzameld wanneer u onze Services bezoekt.

  We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de Services bezoekt, gebruikt of navigeert. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactgegevens), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL’s, apparaatnaam, land, locatie , informatie over hoe en wanneer u onze Services gebruikt en andere technische informatie. Deze informatie is in de eerste plaats nodig om de veiligheid en werking van onze Services te behouden en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

  Zoals veel bedrijven verzamelen we ook informatie via cookies en vergelijkbare technologieën.

  De informatie die we verzamelen omvat:

  • Log- en gebruiksgegevens. Log- en gebruiksgegevens zijn servicegerelateerde, diagnostische, gebruiks- en prestatiegegevens die onze servers automatisch verzamelen wanneer u onze Services opent of gebruikt en die we vastleggen in logbestanden. Afhankelijk van hoe u met ons communiceert, kunnen deze loggegevens uw IP-adres, apparaatinformatie, browsertype en instellingen en informatie over uw activiteit in de Services bevatten (zoals de datum-/tijdstempels die zijn gekoppeld aan uw gebruik, bekeken pagina’s en bestanden , zoekopdrachten en andere acties die u uitvoert, zoals welke functies u gebruikt), informatie over apparaatgebeurtenissen (zoals systeemactiviteit, foutrapporten (ook wel ‘crashdumps’ genoemd) en hardware-instellingen).
  • Apparaat gegevens. We verzamelen apparaatgegevens zoals informatie over uw computer, telefoon, tablet of ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services. Afhankelijk van het gebruikte apparaat kunnen deze apparaatgegevens informatie bevatten zoals uw IP-adres (of proxyserver), apparaat- en applicatie-identificatienummers, locatie, browsertype, hardwaremodel, internetprovider en/of mobiele provider, besturingssysteem en informatie over de systeemconfiguratie.
  • Locatie gegevens. We verzamelen locatiegegevens, zoals informatie over de locatie van uw apparaat, die nauwkeurig of onnauwkeurig kan zijn. Hoeveel informatie we verzamelen, hangt af van het type en de instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services. We kunnen bijvoorbeeld GPS en andere technologieën gebruiken om geolocatiegegevens te verzamelen die ons uw huidige locatie vertellen (op basis van uw IP-adres). U kunt ervoor kiezen om ons niet toe te staan ​​deze informatie te verzamelen door de toegang tot de informatie te weigeren of door uw locatie-instelling op uw apparaat uit te schakelen. Als u er echter voor kiest om u af te melden, kunt u mogelijk geen gebruik maken van bepaalde aspecten van de Services.

  Hoe verwerken wij uw gegevens?

  Kortom: we verwerken uw informatie om onze Services te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie en om te voldoen aan de wet. Met uw toestemming kunnen wij uw gegevens ook voor andere doeleinden verwerken.

  We verwerken uw persoonlijke gegevens om verschillende redenen, afhankelijk van hoe u omgaat met onze Services.

  Om een ​​vitaal belang van een individu te redden of te beschermen. We kunnen uw informatie verwerken wanneer dat nodig is om de vitale belangen van een persoon te redden of te beschermen, bijvoorbeeld om schade te voorkomen.

  Op welke rechtsgrondslagen vertrouwen we om uw informatie te verwerken?

  In het kort: we verwerken uw persoonlijke gegevens alleen wanneer we denken dat dit nodig is en we een geldige wettelijke reden (d.w.z. rechtsgrondslag) hebben om dit te doen onder de toepasselijke wetgeving, zoals met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om u diensten te verlenen aan onze contractuele verplichtingen aan te gaan of na te komen, om uw rechten te beschermen of om onze legitieme zakelijke belangen te vervullen.

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Britse AVG vereisen dat we uitleggen op welke geldige rechtsgrondslagen we ons baseren om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Als zodanig kunnen we vertrouwen op de volgende rechtsgrondslagen om uw persoonlijke gegevens te verwerken:

  • Toestemming. We kunnen uw informatie verwerken als u ons toestemming hebt gegeven (d.w.z. toestemming) om uw persoonlijke informatie voor een specifiek doel te gebruiken. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.
  • Wettelijke verplichtingen. We kunnen uw informatie verwerken wanneer we denken dat dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals om samen te werken met een wetshandhavingsinstantie of regelgevende instantie, om onze wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen, of om uw informatie vrij te geven als bewijs in rechtszaken waarin we zijn betrokken.
  • Vitale belangen. We kunnen uw informatie verwerken wanneer we denken dat dit nodig is om uw vitale belangen of de vitale belangen van een derde partij te beschermen, zoals situaties met potentiële bedreigingen voor de veiligheid van een persoon.

  Wanneer en met wie delen wij uw persoonsgegevens?

  In het kort: we kunnen informatie delen in specifieke situaties die in dit gedeelte worden beschreven en/of met de volgende derde partijen.

  Verkopers, adviseurs en andere externe dienstverleners. We kunnen uw gegevens delen met externe verkopers, dienstverleners, aannemers of agenten (‘derden’) die diensten voor ons of namens ons uitvoeren en toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om dat werk te doen. We hebben contracten met onze derde partijen, die zijn ontworpen om uw persoonlijke informatie te helpen beschermen. Dit betekent dat zij niets met uw persoonlijke gegevens kunnen doen, tenzij wij hen hebben opgedragen dit te doen. Ze zullen uw persoonlijke gegevens ook niet delen met andere organisaties dan wij. Ze verbinden zich er ook toe om de gegevens die ze namens ons bewaren te beschermen en te bewaren voor de periode die we opdragen. De derde partijen waarmee we persoonlijke informatie kunnen delen, zijn als volgt:

  • Web- en mobiele analyse
  • Google Analytics

  Gebruiken we cookies en andere volgtechnologieën?

  Kortom: we kunnen cookies en andere volgtechnologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.

  We kunnen cookies en vergelijkbare volgtechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om toegang te krijgen tot informatie of deze op te slaan. Specifieke informatie over hoe we dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, vindt u in onze Cookieverklaring.

  Hoe lang bewaren we uw gegevens?

  In het kort: we bewaren uw informatie zo lang als nodig is om de in deze privacyverklaring uiteengezette doeleinden te bereiken, tenzij anders vereist door de wet.

  We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet, tenzij een langere bewaartermijn is vereist of toegestaan ​​door de wet (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doel in deze kennisgeving vereist dat we uw persoonlijke gegevens langer dan 1 jaar bewaren.

  Wanneer we geen doorlopende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen we dergelijke informatie verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie is opgeslagen in back-uparchieven), dan zullen we veilig bewaar uw persoonlijke informatie en isoleer deze van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

  Hoe houden we uw gegevens veilig?

  Kortom: Wij streven ernaar uw persoonlijke gegevens te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.

  We hebben passende en redelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Ondanks onze veiligheidsmaatregelen en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kan echter geen enkele elektronische overdracht via internet of informatieopslagtechnologie 100% veilig worden gegarandeerd, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere niet-geautoriseerde derden niet zullen worden in staat zijn om onze beveiliging te omzeilen en uw informatie op ongepaste wijze te verzamelen, openen, stelen of wijzigen. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is de overdracht van persoonlijke informatie van en naar onze Services op eigen risico. U dient alleen toegang te krijgen tot de Services binnen een beveiligde omgeving.

  Wat zijn uw privacyrechten?

  Kortom: in sommige regio’s, zoals de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk (VK), hebt u rechten die u meer toegang geven tot en controle geven over uw persoonlijke gegevens. U kunt uw account op elk moment bekijken, wijzigen of beëindigen.

  In sommige regio’s (zoals de EER en het VK) hebt u bepaalde rechten op grond van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht omvatten (i) om toegang te vragen tot en een kopie van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen, (ii) om rectificatie of verwijdering te vragen; (iii) om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken; en (iv) indien van toepassing, op gegevensoverdraagbaarheid. In bepaalde omstandigheden kunt u ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een dergelijk verzoek indienen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de sectie ‘HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?’ onderstaand.

  We zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

  Als u zich in de EER of het VK bevindt en denkt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, hebt u ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Hun contactgegevens vindt u hier: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

  Als u zich in Zwitserland bevindt, vindt u de contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten hier: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

  Uw toestemming intrekken: Als we afhankelijk zijn van uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de sectie ‘HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?’ onderstaand.

  Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan, noch op de verwerking van uw persoonlijke gegevens die wordt uitgevoerd op basis van andere wettelijke verwerkingsgronden dan toestemming.

  Afmelden voor marketing- en promotionele communicatie: u kunt zich op elk moment afmelden voor onze marketing- en promotionele communicatie door te klikken op de afmeldlink in de e-mails die we sturen, of door contact met ons op te nemen via de gegevens in de sectie ‘HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE MEDEDELING?’ onderstaand. U wordt dan van de marketinglijsten verwijderd. We kunnen echter nog steeds met u communiceren, bijvoorbeeld om u servicegerelateerde berichten te sturen die nodig zijn voor de administratie en het gebruik van uw account, om te reageren op serviceverzoeken of voor andere niet-marketingdoeleinden.

  Cookies en soortgelijke technologieën: De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u wilt, kunt u er meestal voor kiezen om uw browser zo in te stellen dat cookies worden verwijderd en cookies worden geweigerd. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of cookies te weigeren, kan dit gevolgen hebben voor bepaalde functies of diensten van onze Diensten. Ga naar http://www.aboutads.info/choices/ om u af te melden voor op interesses gebaseerde advertenties door adverteerders op onze Services.

  Als u vragen of opmerkingen heeft over uw privacyrechten, kunt u ons mailen op info@beatcancer.eu.

  Bedieningselementen voor niet-volgen-functies

  De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties bevatten een Do-Not-Track (‘DNT’)-functie of -instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven dat er geen gegevens over uw online browse-activiteiten worden gecontroleerd en verzameld. In dit stadium is er nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen vastgesteld. Als zodanig reageren we momenteel niet op DNT-browsersignalen of andere mechanismen die automatisch uw keuze communiceren om niet online gevolgd te worden. Als er een standaard voor online tracking wordt aangenomen die we in de toekomst moeten volgen, zullen we u over die praktijk informeren in een herziene versie van deze privacyverklaring.

  Maken we updates van deze melding?

  In het kort: Ja, we zullen deze kennisgeving indien nodig bijwerken om te blijven voldoen aan de relevante wetgeving.

  We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven met een bijgewerkte ‘Herziene’ datum en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze toegankelijk is. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door een prominente kennisgeving van dergelijke wijzigingen te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van hoe we uw informatie beschermen.

  Hoe kunt u contact met ons opnemen over deze melding?

  Als u vragen of opmerkingen heeft over deze kennisgeving, kunt u ons een e-mail sturen op info@beatcancer.eu of per post naar:

  Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija
  Kalvariju g. 235,
  Vilnius LT-08311
  Litouwen

  Hoe kunt u de gegevens die we van u verzamelen bekijken, bijwerken of verwijderen?

  Op basis van de toepasselijke wetgeving van uw land heeft u mogelijk het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die we van u verzamelen, die informatie te wijzigen of te verwijderen. Neem contact met ons op via e-mail info@beatcancer.eu om een ​​verzoek in te dienen om uw persoonlijke gegevens te bekijken, bij te werken of te verwijderen.