Blootstelling aan straling van de schildklier tijdens de behandeling van kanker bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen (CAYAC) kan gedifferentieerde schildklierkanker (DTC) veroorzaken. De surveillance-aanbevelingen voor DTC variëren aanzienlijk, wat onzekerheid veroorzaakt over optimale screeningpraktijken. De internationale late effecten van kanker bij kinderen Guideline Harmonization Group heeft, in samenwerking met het PanCareSurFup Consortium, consensusaanbevelingen ontwikkeld voor surveillance van schildklierkanker bij CAYAC-overlevenden.

Deze aanbevelingen zijn ontwikkeld door een internationaal multidisciplinair panel met 33 experts in relevante medische specialismen, die een consistent en transparant proces hanteerden. Aanbevelingen werden beoordeeld op basis van de sterkte van het onderliggende bewijsmateriaal en het potentiële voordeel dat werd behaald door vroege detectie en passend beheer. Van de twee beschikbare surveillancestrategieën, echografie van de schildklier en palpatie van de nek, bleek geen van beide superieur te zijn. Daarom werd een keuzehulp geformuleerd om de zorgverlener te begeleiden bij de begeleiding van de overlevende. De aanbevelingen benadrukken de noodzaak van gedeelde besluitvorming over het al dan niet ondergaan van surveillance voor DTC en bij de keuze van de surveillancemodaliteit.

Balancing the Benefits and Harms of Thyroid Cancer Surveillance in Survivors of Childhood, Adolescent and Young Adult Cancer