Acest articol își propune să faciliteze implementarea asistenței ulterioare pe termen lung (LTFU) și să îmbunătățească egalitatea privind asistența pentru supraviețuitorii cancerului la copii, adolescenți și adulți tineri (CAYA), grupul de lucru pentru ghiduri PanCareSurFup a dezvoltat recomandări bazate pe dovezi pentru organizarea LTFUArticolul evidențiază importanța asistenței LTFU pentru supraviețuitorii actuali și viitori ai cancerului pediatric, sunt oferite recomandări privind organizarea asistenței ulterioare pe termen lung (LTFU), personalul implicat în asistența LTFU, componentele asistenței LTFU și inițierea asistențeiLTFU. This article aims to facilitate the implementation of long-term follow-up (LTFU) care and improve equality of care for childhood, adolescent, and young adult (CAYA) cancer survivors, the PanCareSurFup Guidelines Working Group developed evidence-based recommendations for the organization of LTFUThe article highlights the importance of LTFU care for current and future childhood cancer survivors, recommendations regarding the organization of LTFU care, personnel involved in LTFU care, components of LTFU care and the start of LTFU care are provided