Pacienții cu cancer pot fi întrebați sau pot fi interesați să participe la un studiu clinic. Un studiu clinic reprezintă o formă de cercetare efectuată de profesioniști din domeniul sănătății și oameni de știință cu scopul de a evalua dacă un nou diagnostic sau metodă de tratament este sigură pentru pacienți și poate îmbunătăți starea acestora. Tratamentele care sunt disponibile în prezent au făcut parte odată din studiile clinice. Broșura EORTC despre studiile clinice oferă pacienților posibilitatea de a învăța concepte de bază care se referă la studiile clinice și pot completa informațiile furnizate de profesioniștii din domeniul sănătății. Cancer patients may be asked or may be interested in participating in a clinical trial.A clinical trial represents a form of research carried out by healthcare professionals and scientists with the purpose of evaluating if a new diagnosis or treatment method is safe for patients and can improve their condition.Treatments that are currently available were once part of clinical trials. The EORTC brochure on clinical trials offers patients the opportunity to learn basic concepts that relate to clinical trials and can complement the information provided by healthcare professionals.