Pacijenti s rakom mogu biti upitani ili bi mogli biti zainteresirani za sudjelovanje u kliničkom ispitivanju. Kliničko ispitivanje predstavlja oblik istraživanja koje provode zdravstveni radnici i znanstvenici u svrhu procjene je li nova dijagnoza ili metoda liječenja sigurna za pacijente i može li poboljšati njihovo stanje. Tretmani koji su trenutno dostupni nekada su bili dio kliničkih ispitivanja. Brošura EORTC-a o kliničkim ispitivanjima nudi pacijentima priliku da nauče osnovne koncepte koji se odnose na klinička ispitivanja i mogu nadopuniti informacije koje pružaju zdravstveni radnici. Cancer patients may be asked or may be interested in participating in a clinical trial.A clinical trial represents a form of research carried out by healthcare professionals and scientists with the purpose of evaluating if a new diagnosis or treatment method is safe for patients and can improve their condition.Treatments that are currently available were once part of clinical trials. The EORTC brochure on clinical trials offers patients the opportunity to learn basic concepts that relate to clinical trials and can complement the information provided by healthcare professionals.