Pacijenti s rakom mogu biti upitani ili bi mogli biti zainteresirani za sudjelovanje u kliničkom ispitivanju. Kliničko ispitivanje predstavlja oblik istraživanja koje provode zdravstveni radnici i znanstvenici u svrhu procjene je li nova dijagnoza ili metoda liječenja sigurna za pacijente i može li poboljšati njihovo stanje. Tretmani koji su trenutno dostupni nekada su bili dio kliničkih ispitivanja. Brošura EORTC-a o kliničkim ispitivanjima nudi pacijentima priliku da nauče osnovne koncepte koji se odnose na klinička ispitivanja i mogu nadopuniti informacije koje pružaju zdravstveni radnici.