Problemi povezani sa seksualnim životom svrstani su među glavne brige mladih pacijenata oboljelih od raka. Primanje odgovarajućih informacija može ih pripremiti da se nose s negativnim nuspojavama ili izbjegnu nepotrebne brige budući da svaki tretman nema utjecaja na spolni život. Unatoč postojanju smjernica koje preporučuju da razgovore o seksualnom zdravlju trebaju voditi zdravstveni djelatnici, prijašnja su istraživanja pokazala da nisu svi mladi oboljeli od raka bili informirani o tome.

Provedena je populacijska presječna anketna studija kako bi se shvatilo u kojoj su mjeri mladi pacijenti oboljeli od raka dobili informacije od pružatelja zdravstvenih usluga o potencijalnom utjecaju raka i njegovog liječenja na njihov seksualni život. Ispitanici su bili 1010 mladih odraslih osoba (694 žene i 316 muškaraca), dijagnosticiranih u dobi od 18 do 39 godina, kojima je prošlo 1,5 godina od dijagnoze raka testisa, jajnika ili vrata maternice, limfoma ili tumora na mozgu.

Rezultati ove studije pokazali su da se samo oko polovica žena i dvije trećine muškaraca sjećaju da su primili neke informacije (muškarci 68% naspram žena 54%, p < 0,001); udio pacijenata koji su prijavili primanje informacija varirao je ovisno o dijagnozi i dijagnosticiranim pacijentima, a pacijenti s tumorom mozga identificirani su kao skupina koja je bila informirana u manjoj mjeri od onih s drugim vrstama raka (bez obzira na spol). Studija je također otkrila da su pacijenti s intenzivnijim tretmanom vjerojatnije izjavili da su primili informacije o utjecaju na seksualni život.Young Adults With Cancer Receive Information About Treatment-Related Impact on Sex Life