Kankerpatiënten kunnen worden gevraagd of mogelijk geïnteresseerd zijn in deelname aan een klinische proef. Een klinische proef is een vorm van onderzoek dat wordt uitgevoerd door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en wetenschappers met als doel te evalueren of een nieuwe diagnose of behandelmethode veilig is voor patiënten en kan behandelingen die momenteel beschikbaar zijn, maakten ooit deel uit van klinische onderzoeken.De EORTC-brochure over klinische onderzoeken biedt patiënten de mogelijkheid om basisconcepten te leren die betrekking hebben op klinische onderzoeken en kan een aanvulling vormen op de informatie die door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verstrekt. Cancer patients may be asked or may be interested in participating in a clinical trial.A clinical trial represents a form of research carried out by healthcare professionals and scientists with the purpose of evaluating if a new diagnosis or treatment method is safe for patients and can improve their condition.Treatments that are currently available were once part of clinical trials. The EORTC brochure on clinical trials offers patients the opportunity to learn basic concepts that relate to clinical trials and can complement the information provided by healthcare professionals.