Een paper in het toptijdschrift Nature Genetics laat zien dat willekeurige overervingspatronen van kankergenen buiten het chromosoom, d.w.z. het schavot voor de genetische informatie in de celkern, bijdragen aan slechte behandelingsresultaten bij patiënten.