Een paper in het toptijdschrift Nature Genetics laat zien dat willekeurige overervingspatronen van kankergenen buiten het chromosoom, d.w.z. het schavot voor de genetische informatie in de celkern, bijdragen aan slechte behandelingsresultaten bij patiënten. A paper in the top journal Nature Genetics shows that random inheritance patterns of cancer genes outside the chromosome, i.e. the scaffold for the genetic information in the cell nucleus, contribute to poor treatment outcomes in patients.