Rad u vrhunskom časopisu Nature Genetics pokazuje da nasumični obrasci nasleđivanja gena raka izvan hromozoma, ili skele za genetske informacije u ćelijskom jezgru, doprinose lošim ishodima lečenja kod pacijenata.