Deze studie onderzoekt de financiële last onder verzorgers van jongvolwassenen (AYA) die kanker hebben overleefd in de leeftijd van 18 tot 39 jaar. Deelnemers zorgden voor AYA’s die momenteel een actieve kankerbehandeling ondergingen of tot 5 jaar na de behandeling waren.

Uit de bevindingen bleek dat zorg verlenen emotioneel en financieel uitdagend kan zijn. Veel verzorgers toonden zich bezorgd over de hoge kosten van kankerbehandelingen, de verzekeringsdekking en de onzekere financiële toekomst voor de overlevenden voor wie ze zorgen.

Het onderzoek benadrukte ook hoe verzorgers de overlevenden probeerden te beschermen tegen de stress van de financiële realiteit in verband met kanker. Deze ouderlijke beschermende rol kan emotioneel belastend zijn voor verzorgers, maar ze geloven dat het essentieel is voor het welzijn van de overlevenden. Dit is begrijpelijk, aangezien de meeste deelnemers moeders van de patiënten waren (83%).

De onderzoekers stelden voor dat professionals in de gezondheidszorg zich bewust zouden zijn van deze financiële uitdagingen en patiëntgerichte communicatie zouden gebruiken om zowel de verzorgers als de overlevenden beter te ondersteunen. Ze raadden ook aan om hulpmiddelen en hulp te bieden om zorgverleners te helpen bij complexe verzekerings- en financiële kwesties. Daarnaast zouden verdere studies de financiële lasten op lange termijn onder zorgverleners moeten onderzoeken.

Financial Burden for Caregivers of Adolescents and Young Adults With Cancer