Deze studie toont aan dat stamceltransplantatie geen enkel voordeel biedt ten opzichte van chemotherapie bij een specifieke vorm van leukemie. “Het mag daarom niet langer standaard worden gebruikt bij deze patiënten,” zegt mede-eerste auteur van de retrospectieve studie, Univ.-Prof. Dr. Andishe Attarbaschi, werkzaam bij het St. Anna Kinderziekenhuis. De volgende stap zal nu zijn om te testen of immunotherapie voor deze groep niet alleen beter wordt verdragen, maar ook effectiever is dan chemotherapie. This study shows that stem cell transplantation does not provide any advantage over chemotherapy in a specific form of leukaemia.“It should therefore no longer be used as standard in these patients,” says the co-first author of the retrospective study published in the Journal of Clinical Oncology, Univ.-Prof. Dr. Andishe Attarbaschi, St. Anna Children’s Hospital.The next step will now be to test whether immunotherapy for this group is not only better tolerated but also more effective than chemotherapy.