Ova studija pokazuje da transplantacija matičnih stanica ne pruža nikakvu prednost u odnosu na kemoterapiju u određenom obliku leukemije. “Stoga se više ne bi trebao koristiti kao standard kod tih pacijenata”, kaže ko-prvi autor retrospektivne studije objavljene u časopisu Journal of Clinical Oncology, Univ.-Prof. Dr. Andishe Attarbaschi, dječja bolnica St. Anna. Sljedeći korak sada će biti testiranje je li imunoterapija za ovu skupinu ne samo bolje podnošljiva, već i učinkovitija od kemoterapije. This study shows that stem cell transplantation does not provide any advantage over chemotherapy in a specific form of leukaemia.“It should therefore no longer be used as standard in these patients,” says the co-first author of the retrospective study published in the Journal of Clinical Oncology, Univ.-Prof. Dr. Andishe Attarbaschi, St. Anna Children’s Hospital.The next step will now be to test whether immunotherapy for this group is not only better tolerated but also more effective than chemotherapy.