Ova studija pokazuje da transplantacija matičnih stanica ne pruža nikakvu prednost u odnosu na kemoterapiju u određenom obliku leukemije. “Stoga se više ne bi trebao koristiti kao standard kod tih pacijenata”, kaže ko-prvi autor retrospektivne studije objavljene u časopisu Journal of Clinical Oncology, Univ.-Prof. Dr. Andishe Attarbaschi, dječja bolnica St. Anna. Sljedeći korak sada će biti testiranje je li imunoterapija za ovu skupinu ne samo bolje podnošljiva, već i učinkovitija od kemoterapije.