Ovo istraživanje istražuje financijski teret među njegovateljima mladih odraslih (AYA) osoba koje su preživjele rak u dobi od 18 do 39 godina. Sudionici su njegovali AYA osobe koje su trenutno primale aktivno liječenje raka ili su bile do 5 godina nakon liječenja.

Nalazi su otkrili da skrb može biti emocionalno i financijski izazovna. Mnogi njegovatelji izrazili su zabrinutost zbog visokih troškova liječenja raka, osiguranja i neizvjesne financijske budućnosti za preživjele o kojima skrbe.

Studija je također istaknula kako su skrbnici pokušali zaštititi preživjele od stresa financijske stvarnosti povezane s rakom. Ova zaštitnička uloga poput roditeljske može biti emocionalno naporna za skrbnike, ali oni vjeruju da je ključna za dobrobit preživjelih. To je i razumljivo, budući da su većina sudionica bile majke oboljelih (83%).

Istraživači su predložili da bi zdravstveni radnici trebali biti svjesni ovih financijskih izazova i koristiti komunikaciju usmjerenu na pacijenta kako bi pružili bolju podršku i njegovateljima i preživjelima. Također su preporučili pružanje resursa i pomoći kako bi se skrbnicima pomoglo u rješavanju složenih pitanja osiguranja i financijskih pitanja. Osim toga, daljnje studije trebale bi istražiti dugoročni financijski teret među njegovateljima.

Financial Burden for Caregivers of Adolescents and Young Adults With Cancer