Prepoznaje se da, iako je preživljavanje od raka glavni cilj liječenja, ne bi trebalo biti jedino mjerilo u pedijatrijskim ispitivanjima. Stoga se sve više naglašava mjerenje aspekata fizičkog i psihosocijalnog blagostanja koji doprinose kvaliteti života preživjelih. Poseban naglasak (posebno kod tumora mozga) stavlja se na kognitivne ishode koji se mjere neuropsihološkim testovima. Za pedijatrijske pacijente, kvaliteta života često se mjeri upitnicima za izvješćivanje posrednika (roditelji odgovaraju na pitanja umjesto svoje djece) ili, u slučaju starije djece, upitnicima za samoprijavu (djeca odgovaraju na pitanja sami).

Tradicionalna neurokognitivna mjerenja uključuju specifične zadatke koje moraju izvoditi obučeni psiholozi. Ona su klinički korisna za identifikaciju potreba i olakšavanje intervencija, ali često zahtijevaju dugotrajne procjene na licu mjesta i mogu biti teret za pacijente i njihove roditelje. Čak i kada se kognitivna ispitivanja preporuče klinički, one se ne nude uvijek konzistentno kao standardni tretman u dijelovima Sjeverne Amerike i Europe. Optimalan pristup procjeni kognitivnih ishoda zahtijeva ravnotežu između korištenja sveobuhvatnih testova, koji zahtijevaju puno vremena, resursa i tereta za pacijente, i kraćih testova, koji mogu biti manje korisni za pacijentsku njegu. U ovom članku, Sophie Thomas i njezini kolege opisuju trenutačne pristupe rješavanju ovih teškoća koje su nedavno primijenjene u kliničkim ispitivanjima u SAD-u i Europi.

Organizacija Children’s Oncology Group razvila je dvije strategije za procjenu neuropsihološkog funkcioniranja kako bi udovoljila jedinstvenim potrebama procjene djece oboljele od raka u kliničkim ispitivanjima: ALTE07C1 i računalni Cogstate test.

ALTEC07C1 je samostalni prateći protokol osmišljen za ispitivanja koja koriste tradicionalne kognitivne testove. Postignut je konsenzus stručnjaka o mjerama i vremenu procjena u tri vremenska trenutka (devet, 30 i 60 mjeseci nakon dijagnoze). Odabrane mjere primjenjive su na širok uzrasni raspon, zahtijevaju relativno malo vremena (60-90 minuta) i dokazano su relevantne za “stvarni” život pacijenata (npr. akademski uspjeh). Područja koja se procjenjuju uključuju globalnu intelektualnu funkciju, radnu memoriju, brzinu obrade i vizualnu i verbalnu dugoročnu memoriju. Roditelji također ispunjavaju upitnike o kvaliteti života vezanoj uz zdravlje te psihosocijalnom i prilagodbenom funkcioniranju. Ova strategija procjene pokazala se izvedivom i uspješnom.

Cogstate je testna skupina za računalnu procjenu neuropsihološkog funkcioniranja. Često postoji potreba za procjenom pojave i putanja kognitivnih oštećenja tijekom terapije i u preživljavanju kako bi se otkrile promjene uzrokovane bolešću ili liječenjem. Cogstate uključuje zadatke za mjerenje kognitivnih sposobnosti koje se mogu promijeniti nakon kemoterapije ili zračenja (npr. pažnja, radna memorija, brzina obrade). Na primjer, koristi se za identificiranje vremena i putanje neurokognitivnog opadanja kod djece s visokim rizikom od leukemije. Računalne oblike kognitivnog testiranja, poput Cogstatea, imaju potencijal smanjenja vremena testiranja, tereta za pacijente i osoblje. Može ih isporučiti različito kliničko osoblje s minimalnim obukama, a do sada nije bilo puno tehničkih problema, a vrlo malo pacijenata osjećalo se nelagodno prilikom uzimanja testa.

Europski ogranak Međunarodnog društva pedijatrijske onkologije (SIOP-E) organizacija je usmjerena na dječji rak. SIOP-E je također uveo dva nova pristupa mjerenju neuropsiholoških aspekata: Core Plus i upitnici o izvješćivanju pacijenata.

Core Plus uključuje dvije verzije, relativno kratko nazvanu Core mjeru kognicije i kvalitete preživljavanja, te opsežniju Plus mjeru. Dvoslojni pristup proizlazi iz nedostatka resursa u mnogim centrima. Preporučuje se minimalna skupina kognitivnih testova (Core) za sva istraživanja i može se nadopuniti opsežnijom Plus skupinom. Core Plus dostupan je na nekoliko jezika i sada također obuhvaća djecu mlađu od pet godina.

Skupina izvješća pacijenata predložena je za procjenu i praćenje zdravstvenih i neuropsiholoških aspekata ispitivanja liječenja tumora mozga. Skupina koristi standardizirane upitnike za procjenu ponašanja, emocionalnog funkcioniranja, statusa zdravlja i kvalitete života povezane uz zdravlje. Nedavno je razvijen i upitnik o obrazovanju i zapošljavanju.

Izrada protokola studija za mjerenje kognicije i drugih aspekata kvalitete preživljavanja zahtijeva ustrajnost, strpljenje i često kompromise. Međutim, nedavni pristupi bili su uspješni u velikim suradničkim studijama. Kombiniranje oba pristupa (računalne skupine s pristupima korištenjem tradicionalnih mjera) može pružiti mogućnost otkrivanja ranih znakova kognitivnih problema i opisa akutnih neurotoksičnosti, istovremeno određujući klinički i funkcionalni značaj tih promjena dugo nakon završetka liječenja raka. Daljnje praćenje koristi i izazova ovih pristupa omogućit će daljnje razvijanje i usavršavanje protokola.

Measurement of Cognitive Outcomes in Paediatric Oncology Trials