Ova je publikacija inspirirana sve većim brojem dokaza u proteklim godinama, koji pokazuju da mnoge osobe koje su u djetinjstvu preživjele rak pate od psihičkih tegoba dugo nakon završetka liječenja. Međutim, psihosocijalna pitanja često se zanemaruju tijekom naknadne skrbi. Uključivanje probira psihološkog stresa prije naknadnih pregleda moglo bi pomoći u rješavanju te teme kod preživjelih kojima je potrebna podrška. Cilj ove publikacije bio je sustavno pregledati dostupne dokaze o probiru psihološkog distresa kod djece koja su preživjela rak.

Autori su pronašli osam studija koje su istraživale različite alate za probir radi njihove korisnosti u otkrivanju psiholoških tegoba kod djece koja su preživjela rak. Kratki Popis Simptoma-18 s prilagođenim graničnim rezultatom za preživjele od raka u djetinjstvu i novorazvijeni kratki oblik Beckovog indeksa depresije pokazali su se potencijalno korisnima kao alati za kratki probir u daljnjoj skrbi.

Kao zaključak, autori su identificirali obećavajuće alate za probir koji bi se mogli koristiti za otkrivanje psihološkog stresa kod djece koja su preživjela rak. Međutim, još uvijek nedostaju studije koje se bave primjenjivošću i učinkovitosti kada se probir rutinski implementira u daljnju skrb. Kako bi se poboljšala kvaliteta naknadne skrbi te identificirale i liječile preživjele osobe s psihološkim poremećajima, sada bi se trebali implementirati alati za probir i njihova primjerenost dodatno testirati u svakodnevnom životu klinike.

Screening for Psychological Late Effects in Childhood, Adolescent and Young Adult Cancer Survivors