Šią publikaciją paskatino pastaraisiais metais gausėjantys įrodymai, rodantys, kad daug vaikų, išgyvenusių vėžį, kenčia nuo psichologinio distreso dar ilgai po gydymo pabaigos. Tačiau tolesnės priežiūros metu psichosocialiniams klausimams dažnai neskiriama dėmesio. Psichologinio distreso patikros įtraukimas prieš vėlesnius susitikimus galėtų padėti spręsti šią temą išgyvenusiems ligoniams, kuriems reikia paramos. Šio leidinio tikslas – sistemingai apžvelgti turimus įrodymus apie vaikų, išgyvenusių vėžį, psichologinio distreso atrankinę patikrą.

Autoriai rado aštuonis tyrimus, kuriuose buvo tiriami skirtingi atrankinės patikros įrankiai dėl jų naudingumo nustatant psichologinį distresą vaikystėje išgyvenusiems vėžį. Paaiškėjo, kad trumpas simptomų aprašas (angl. Brief Symptom Inventory-18) su adaptuotu ribiniu balu, pritaikytu vaikams, išgyvenusiems vėžį, ir naujai sukurta trumpoji Bekko depresijos indekso forma gali būti naudingi kaip trumpi atrankinės patikros įrankiai tolesnėje priežiūroje.

Apibendrindami autoriai nustatė perspektyvias atrankinės patikros priemones, kurios gali būti naudojamos psichologiniam distresui nustatyti vaikams, išgyvenusiems vėžį. Tačiau vis dar trūksta tyrimų, kuriuose būtų nagrinėjamas pritaikomumas ir veiksmingumas, kai atrankinė patikra įprastai taikoma tolesnės priežiūros metu. Siekiant pagerinti tolesnės priežiūros kokybę ir nustatyti bei gydyti psichologinį distresą patiriančius išgyvenusius vėžį asmenis, dabar reikėtų įdiegti atrankinės patikros priemones ir toliau tikrinti jų tinkamumą kasdieniame klinikiniame gyvenime.

Screening for Psychological Late Effects in Childhood, Adolescent and Young Adult Cancer Survivors