Nors išgyvenusiųjų vėžį išgyvenamumo rodikliai gerokai padidėjo, išgyvenusieji vėžį vis dar kenčia nuo įvairių problemų, kurios dažnai smarkiai pablogina jų gyvenimo kokybę. Be to, kad sveikatos priežiūros sistemos turėtų spręsti šias problemas, išgyvenusieji vėžį taip pat nusipelno gauti aktualią ir pritaikytą informaciją, kuri padėtų jiems įveikti iškilusius iššūkius. Tokia informacija turėtų apimti visus vėžį išgyvenusių asmenų gyvenimo aspektus, įskaitant galimybę gauti specializuotą priežiūrą ir paramos paslaugas, skirtas tiek fiziniam, tiek psichosocialiniam vėžio poveikiui šalinti. Šiuo atžvilgiu „smartCARE” projekto tikslas – sukurti vėžį išgyvenusių asmenų išmaniąją kortelę, skirtą pagerinti vėžį išgyvenusių asmenų gyvenimo kokybę ir sveikatos būklę, kuri būtų mobilioji programa, apimanti pagrindinius į pacientą orientuotos priežiūros požymius. „smartCARE” atliks išsamų naudotojų poreikių vertinimą, kad kuo geriau suprastų vėžį išgyvenusių asmenų, slaugytojų ir sveikatos priežiūros specialistų poreikius, susijusius su vėžį išgyvenusių asmenų išmaniosios kortelės kūrimu.

Tokiu būdu bus pasiektas ypatingas supratimas apie vaikų ir suaugusiųjų, išgyvenusių vėžį, poreikius ir išgyvenusių vėžį asmenų, sergančių gretutinėmis ligomis, poreikius. smartCARE parengs konceptualias specifikacijas ir sukurs bendrą ilgalaikę vėžį išgyvenusio asmens išmaniosios kortelės viziją. Be to, „smartCARE” techniškai patikrins koncepciją, kurdama ir išbandydama taikomąją programą, apibrėždama sąveikiosios išmaniosios kortelės sprendimą, kurį galima naudoti įvairiose sveikatos priežiūros infrastruktūrose ir kuris bus lengvai prieinamas išgyvenusiems vėžį asmenims ir jų šeimoms.

Išmanioji kortelė palengvins pacientų įgalinimą, suteiks galimybę išgyvenusiems pacientams lengvai susipažinti su savo gydymo santrauka, dalytis ja su artimaisiais ir specialistais, taip pat naudotis įvairiais ištekliais ir funkcijomis, gerinančiomis gyvenimo kokybę. Programą sudarys trys pagrindiniai elementai: gydymo santrauka, išteklių funkcijos ir tolesnės priežiūros planas bei savikontrolės priemonės.