Knjiga ‘Život nakon raka u djetinjstvu’ (objavljena u oktobru 2017.) sadrži 24 priče ljudi koji su u djetinjstvu imali rak. Govore o tome kako su doživjeli bolest kao dijete i kako bolest i tretmani utiču na njihove živote. Intervjuisane preživjele su imale različite oblike raka u djetinjstvu u različitim uzrastima iu različitim godinama, između 1964. i 2008. godine. Intervjui se odnose i na period same bolesti i period nakon nje. Preživjeli govore o uticaju koji je bolest imala na njihove porodice, vrijeme u školi i njihove odnose sa vršnjacima. Izjavljuju kako su doživjeli tretmane u bolnici i u kojoj mjeri imaju fizičke ili psihičke posljedice. Osim toga, intervjui govore o tome kako ih je iskustvo oblikovalo, o snazi ​​volje, i žudnji za životom.