Opšta uredba EU o zaštiti podataka (GDPR) 1 je primijenjena 25. maja 2018. godine, kojom su propisana pravila o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade i slobodnog kretanja ličnih podataka. 3 godine kasnije, Evropsko društvo za pedijatrijsku onkologiju (SIOP Europe) sprovelo je anketu među kliničarima i akademicima iz cele Evrope kako bi istražilo uticaj GDPR-a na istraživanje raka kod dece i identifikovalo izazove i mogućnosti u ovoj oblasti.