Psihosocijalno stručno društvo regije DACH (Njemačka, Austrija, Švicarska) u okviru “Društva za dječju onkologiju i hematologiju” razvilo je sveobuhvatne smjernice za psihosocijalnu skrb u dječjoj onkologiji. Ono integriše kliničko iskustvo i naučna otkrića.

Stoga će u ovoj smjernici čitalac pronaći preporuke o tome koje vrste strukturnih okvira se predlažu za opremanje sveobuhvatne psihosocijalne zaštite.

S druge strane, smjernica opisuje različite psihosocijalne dijagnostike i intervencije koje se primjenjuju u psihosocijalnoj skrbi za djecu i adolescente oboljele od i nakon raka i njihove porodice.

Štaviše, nudi smjernice o različitim psihološkim, medicinskim, socijalnim i socio-ekonomskim faktorima rizika i odgovarajućoj potrebi za različitim nivoima intenziteta njege kod različitih pacijenata, preživjelih i njihovih porodica.