De psychosociale professionele vereniging van de DACH-regio (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland) binnen de “Vereniging voor kinderoncologie en hematologie” heeft een uitgebreide richtlijn ontwikkeld voor psychosociale zorg in de kinderoncologie. Het integreert klinische ervaring en wetenschappelijke bevindingen.

Daarom vindt de lezer in deze richtlijn aanbevelingen over welk soort structurele kaders worden voorgesteld om toe te rusten voor integrale psychosociale zorg.

Anderzijds beschrijft de richtlijn de verschillende psychosociale diagnostiek en interventies die worden toegepast in de psychosociale zorg voor kinderen en jongeren met en na kanker en hun families.

Bovendien biedt het advies over de verschillende psychologische, medische, sociale en sociaal-economische risicofactoren en de respectieve behoefte aan verschillende niveaus van zorgintensiteit bij de verschillende patiënten, survivors en hun families.