Žene koje su preživjele rak u djetinjstvu, adolescenciji i mlađoj odrasloj dobi liječene kemoterapijom sa alkilirajućim agensom i/ili zračenjem koje potencijalno izlaže jajnike imaju povećan rizik od preuranjene insuficijencije jajnika.

Zbog ovog visokog rizika, preživjeli mogu imati koristi od nadzora.