Žene koje su preživjele rak u djetinjstvu, adolescenciji i mlađoj odrasloj dobi tretirane zračenjem polja koja uključuju tkivo dojke imaju povećan rizik od raka dojke.

Zbog ovog visokog rizika survivori mogu imati koristi od nadzora raka dojke. Budući da su dostupni novi dokazi, ažurirali smo preporuke.