U januaru 2021., Katie Rizvi iz YCE-a govorila je na javnoj raspravi Europske komisije za borbu protiv raka (BECA), koja je uspostavljena kako bi pomogla zastupnicima EP u izradi svog izvještaja o Europskom planu za borbu protiv raka, i prenosila je uživo iz Europskog parlamenta.

Konsultacije su se fokusirale na prava pacijenata, preživljavanje i kvalitet života, a konkretnije na teme kao što su pravo na zaborav i druge prioritete uključene u Bijelom papiru YCE-a.

Intervencija od Katie, koja se fokusira na oštećenje plodnosti i mentalno zdravlje povezano s rakom, završila se sljedećim ključnim tačkama:

• EU mora stati na kraj ogromnim nejednakostima u pristupu seksualnoj i reproduktivnoj zdravstvenoj zaštiti za mlade ljude koji žive sa rakom širom Europe i uključiti pravila usvajanja u njihovo pravo da budu zaboravljeni.

• Nadzor kasnih efekata i dugoročno praćenje trebalo bi da budu sastavni dio Europskog plana za borbu protiv raka. Europske smjernice moraju se pretočiti u brigu na nacionalnom nivou.

• Podrška za mentalno zdravlje oboljelih od raka i njihovih staratelja treba da bude dio rutinske njege i pokrivena programima zdravstvenog osiguranja.

• Instrumenti EU za finansiranje moraju se proširiti na izgradnju kapaciteta organizacija pacijenata kako bi inicijative EU politike o raku postale dio stvarnosti pacijenata oboljelih od raka.