In januari 2021 sprak Katie Rizvi van YCE op de openbare hoorzitting van de Beating Cancer Committee (BECA) van de Europese Commissie, opgezet om EP-leden te helpen bij het opstellen van hun rapport over het Europese kankerbestrijdingsplan, en live gestreamd vanuit het Europees Parlement.

De hoorzitting was gericht op patiëntenrechten, nabestaanden en kwaliteit van leven, en meer specifiek op onderwerpen als het recht om vergeten te worden en andere prioriteiten die zijn opgenomen in het witboek van YCE.

Katie’s interventie, die inzoomde op kankergerelateerde vruchtbaarheidsstoornissen en geestelijke gezondheid, eindigde met de volgende hoofdpunten:

• De EU moet een einde maken aan de enorme ongelijkheden in de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg voor jongeren met kanker in heel Europa, en adoptieregels opnemen in hun recht om vergeten te worden.
• Surveillance van late effecten en follow-up op lange termijn moeten een integraal onderdeel zijn van het Europese kankerbestrijdingsplan. Europese richtlijnen moeten op nationaal niveau vertaald worden naar zorg.
• Geestelijke gezondheidsondersteuning voor kankerpatiënten en hun verzorgers moet deel uitmaken van de routinezorg en moet worden gedekt door ziekteverzekeringsprogramma’s.
• EU-financieringsinstrumenten moeten worden uitgebreid tot capaciteitsopbouw van patiëntenorganisaties, zodat EU-initiatieven op het gebied van kankerbeleid deel gaan uitmaken van de realiteit van kankerpatiënten.