Kanker en behandelingen zoals chemotherapie, radiotherapie en chirurgie kunnen de vruchtbaarheid aantasten. Deze brochures geven meer informatie over vruchtbaarheidsproblemen bij jongens na een kankerbehandeling.Inbegrepen is informatie over vruchtbaarheid in het algemeen en wat de impact van kankerbehandeling op de vruchtbaarheid kan zijn.In de brochure worden ook de verschillende mogelijkheden van vruchtbaarheidsbehoud voor en na de behandeling besproken.Daarnaast is er informatie over mogelijkheden voor kunstmatige bemesting. Cancer and treatments like chemotherapy, radiotherapy and surgery can affect fertility. This brochure provides more information about fertility issues in boys after cancer treatment.Included is information about fertility in general and what the impact of cancer treatment on fertility might be.The brochure also discusses the various fertility preservation options before and after treatment.Next to this, there is information about options for artificial fertilisation.