Vruchtbaarheid kan worden aangetast door bestraling en chemotherapie bij overlevenden van kinderkanker. Daarom is tijdige en adequate patiëntenvoorlichting over het risico op onvruchtbaarheid en conserveringsmethoden nodig. De Borgmann-Staudt-groep onderzoekt en informeert over dit thema.Deze website geeft informatie over vruchtbaarheidsproblemen na de behandeling van kanker en welke mogelijkheden er zijn op het gebied van behoud van vruchtbaarheid en kunstmatige bevruchting.Er is informatie voor patiënten met kinderkanker, overlevenden en professionalsDe brochures voor patiënten en overlevenden zijn oorspronkelijk Duits en ook beschikbaar in het Engels, Pools en Tsjechisch Fertility can be impaired by radiation and chemotherapy among childhood cancer survivors. Therefore, timely and adequate patient counselling about the risk of infertility and preservation methods is needed. The Borgmann-Staudt group researches and informs on this theme.This website gives information on fertility issues after cancer treatment and the options for fertility preservation and artificial fertilisation. There is information for childhood cancer patients, survivors and professionals.The brochures for patients and survivors are originally German and available in English, Polish and Czech.